Kommunal vannforsyning

Målselv kommune har tre kommunale vannbehandlingsanlegg.
Bardufoss vannverk er det største i kommunen og forsyner området fra Bardu grense, Målselv fossen, Målselv Fjellandsby, Moen, Olsborg og Sollia, vestsiden av Målselva til Kerresnes og Østsiden av Målselva til Måsnes. Vannverket får vann fra Andsvatnet. 

Øverbygd vannverk forsyner Øverbygd sentrum, Holt og Øvergård Montesorriskole. Vannverket henter vann fra to grunnvannsbrønner. 

Møllerhaugen vannverk forsyner området fra Øvre Møllerhaugen til Ledding. 

Tilknytning til kommunal vannledning

Ønsker du å tilknytte eksisterende bolig eller nybygg i område med kommunalt drikkevann til en kommunal vannledning må du ta kontakt med kommunen og sende inn søknad om tilknytning.

For spørsmål om tilknytning og trase for eksisterende hovedvannledning ta kontakt med Bardufoss vannverk, se kontaktinformasjon til høyre.  

Skjema for søknad om tilknytning finnes under skjema nederst på denne siden. 

 

Privat vannforsyning

Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som produserer under 10 m3drikkevann i døgnet kan benytte et forenklet registreringsskjema. Eksempler på vannforsyningssystem som kan benytte det forenklede skjemaet kan være en brønn som forsyner 15 hytter, eller en brønn som forsyner to boliger med drikkevann.

 

Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no

Klausering av vannkilder

Områdene rundt de kommunale vannverkene er klausulerte. For mer informasjon om kart og område ta kontakt.