Veterankontaktens oppgaver:

  • Veilede veteraner og deres pårørende slik at de finner fram til relevante hjelpetilbud og muligheter i tjenesteapparatet
  • Være en kontaktperson/inngangsportal til kommunen
  • Delta i planlegging av eventuelle kommunale markeringer og feiringer på veteranfeltet sammen med andre samarbeidspartnere