Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Legetjenesten

Avdelingsleder for Øverbygd legetjeneste Katarina Ask er i perioden 1 september- 31 desember konstituert som avdelingsleder for både Andslimoen legetjeneste og Øverbygd legetjeneste. Arbeidssted vil være ved begge kontorene.

I Katarina Asks vikariat ved Øverbygd legetjeneste jobber sykepleier Kim Eriksen i 100 % stilling.

Øverbygd legetjeneste:

Tormod Gangsei avslutter sitt vikariat for Anna Rostadmo Sjømæling.  Ane Oveland skal jobbe i 100% stilling i dette vikariatet ut september.

1 oktober kommer Anna Rostadmo Sjømæling tilbake i 50% stilling og skal jobbe i partallsuker.

Ane Oveland skal jobbe den andre 50% stillingen.

Fredrik Grunnreis jobber som før 50% stilling annenhver uke, oddetall.

1 september kommer det ny LIS1 lege, Yrian Johnsen. Han skal jobbe 100% stilling.

Andslimoen legetjeneste:

Rosa Wang-Iversen overtar fom 1. september fastlegehjemmelen fra Tor Johnsen.

1 september kommer det nye LIS1 leger, Marika Moldenæs og Åsne Svatun. Begge skal jobbe 100% stilling.