Forenklet planprosess Dørumlia boligfelt - flytting av nettstasjon

Arva AS har fått tillatelse til å etablere ny nettstasjon i Kjosveien. Eksisterende nettstasjon vil bli fjernet.

Vedtaket kan du lese her.

Forenklet planprosess Nytt forretningsområde for Lians Caravan og Fritid AS - justering av internveg

Lians Eiendom AS har fått tillatelse til å omregulere internveien for å sikre mer arealeffektiv utnyttelse av eget areal.

Vedtaket kan du lese her.

Utomhusplan datert 19.04.22 kan du se her.