Høring av forenklet planprosess for etablering av ladestasjon for el-biler i Øverbygd sentrum

Målselv kommune har ute til høring forenklet planprosess for etablering av ladestasjon for el-biler i Øverbygd sentrum. Anlegget er plassert i tilknytning til bensinstasjonen og arealet er avsatt til avfallscontainere.

Høringsbrevet kan du lese her

Reguleringsplanen for Øverbygd finner du https://kommunekart.com

Høringsfristen settes til 7. februar. Skriftlig svar Skriftlig svar sendes Målselv kommune på e-post postmottak@malselv.kommune.no eller til Målselv kommune, Mellombygdveien 216, 9321 Moen. Kommunens kontaktperson er plansjef May Britt Fredheim som kan kontaktes på e-post may.fredheim@malselv.kommune.no eller på tlf. 467 41 922.

Forenklet planprosess Dørumlia boligfelt - flytting av nettstasjon

Arva AS har fått tillatelse til å etablere ny nettstasjon i Kjosveien. Eksisterende nettstasjon vil bli fjernet.

Vedtaket kan du lese her.

Forenklet planprosess Nytt forretningsområde for Lians Caravan og Fritid AS - justering av internveg

Lians Eiendom AS har fått tillatelse til å omregulere internveien for å sikre mer arealeffektiv utnyttelse av eget areal.

Vedtaket kan du lese her.

Utomhusplan datert 19.04.22 kan du se her.