Min renovasjon - tømmekalender

Du finner tømmekalenderen her.

For dere som enda ikke har gjort det, last ned appen "Min Renovasjon".

Denne appen gir deg mulighet til å søke opp din adresse og få vite når vi kommer for å tømme avfall.
 
App'en heter «Min Renovasjon» og kan lastes ned fra AppStore hvis du har iPhone og iPad, eller Google Play dersom du har Android-operativsystem. App'en er gratis både å laste ned og bruke.

Hva betaler du for?

Alle eiere av bolig i Norge er pålagt å ha en renovasjonsordning. I Målselv kommune er det to ulike renovasjonsordninger for henholdsvis helårsbolig og fritidsbolig, dette gjenspeiles i differensierte gebyrsatser.

 • Renovasjonsgebyret for helårsbolig inkluderer:
- 1 stk restavfallsbeholder på 140 liter
- 1 stk papp/papirbeholder på intill 140 liter
- Sekk for plastembalasje
- Et abonnement inkluderer renovasjon for en boenhet.

 • Renovasjonsgebyret for fritidsbolig inkluderer:
- Fri bruk av hyttecontainere i kommunen

På tømmedagene skal beholderne være plassert maksimalt 5 meter fra hovedvei.

Det kan søkes om unntak fra renovasjonsordningen.  Søknadsskjema som skal benyttes finnes på kommunens hjemmeside eller fås utlevert ved henvendelse til servicekontoret.  Her står også hvilke unntaksregler som gjelder.  Søknad om unntak sendes til Målselv kommune, Kommunehuset, 9321 Moen, eller på e-post til postmottak@malselv.kommune.no.

Spørsmål om ordningen kan rettes til tlf. 77837700.

Renovasjon for fritidsboliger

Tidligere har kommunen tilbudt hyttesekker fra Senja Avfall, det er nå erstattet med hyttecontainere.

Hytteeiere kan i tillegg benytte returpunktene rundt  om for glass/metall- og pappemballasje. Innbo- og løsøre samt bygningsavfall må bringes til miljøstasjonen på Buktamoen eller kun innbo- og løsøre til Grovavfallsmottaket på Skjold.

Ser du forsøpling – gi melding til post@senja-avfall.no

Følgende hyttekonteinere er nå utplassert:
• Andselv, Fossmoen vis-a-vis avkjøringa til militær flyplass
• Olsborg: Røde Kors-huset
• Kjellmoen v/Nordic Motor
• Øverbygd v/ Montessorriskolen
• Rundhaug v/ tidligere lageranlegg
• Skjold v/ grovavfallsstasjonen
• Dividalen v/ K. Grønli (også for husholdningsabonnenter innover Dividalen)
• Myrefjell v/ Alpingrend, Hyttefelt
• Myrefjell v/ Alpingrend,  Heis 2 stk.
• Rossvoll

Vei- og sentrumskonteinere for turister pålegges vei-eier(e):
• Andselv sentrum (v/ rundkjøringa) – kommunen
• Målselvbrua v/ rasteplassen – Mesta
• Heia v/ rasteplass – Mesta

 

Miljøstasjoner

Buktamoen avfallsmottak

  • Farlig avfall: maling, lakk, olje, batterier, lysrør, asbest/eternittplater, klorparafin vinduer, (1976 - 1989) etc. inntil 1000 kg. pr. husstand i året gratis. PCB vinduer, (1965 - 1975), inntil 500 kg i året gratis pr. husstand.
  • Elektrisk avfall (gratis for husholdninger som er inkludert i kommunens husholdningsabonnement). Alle elektriske/elektroniske produkter. Tips: Kan leveres gratis til forhandlere av tilsvarende produkter.
  • Grovavfall: innbo- og løsøre, (gratis for husholdninger som er inkludert i kommunens husholdningsabonnement).
  • Bygg/rivningsavfall: leveres mot avgift.

Skjold grovavfallmottak

På grovavfallsmottakene tar vi kun imot innbo og løsøre. Det skal sorteres i følgende fraksjoner:

  • Spesialavfall
  • Metaller
  • Hvitevarer/EE-avfall
  • Møbler
  • Spesialmottak for olje og batteri

Stasjonene er bemannet i åpningstiden. Det er forbudt å levere avfall utenom åpningstiden. Bygg- og rivningsavfall og næringsavfall skal kun leveres til miljøstasjonene da grovavfallsmottakene ikke har kapasitet til å ta imot betalingspliktige fraksjoner.

 

Her kan du finne åpningstider for alle mottakene som er betjent av Senja Avfall.

 

 

Sorteringsguide

Senja Avfall IKS sorteringsguide finner du her.

Forskrift for renovasjon

Forskrift om renovasjon i Målselv kommune, Troms finner du her.

Renovasjonsgebyr 2020

Renovasjon

  RENOVASJONGEBYR inkl. MVA (25%)    
 Omfatter husholdningsavfall fra alle typer boliger, også fritidsboliger.
1 Botid over 6 mnd (ordinært gebyr) pr. år 3839,00
2 Botid 2 - 6 mnd pr. år 1920,00
3 Botid 0 - 2 mnd (hyttegebyr) pr. år

1018,00