Min renovasjon - tømmekalender

Du finner tømmekalenderen her.

For dere som enda ikke har gjort det, last ned appen "Min Renovasjon".

Denne appen gir deg mulighet til å søke opp din adresse og få vite når vi kommer for å tømme avfall.
 
App'en heter «Min Renovasjon» og kan lastes ned fra AppStore hvis du har iPhone og iPad, eller Google Play dersom du har Android-operativsystem. App'en er gratis både å laste ned og bruke.

Hva betaler du for?

Alle eiere av bolig i Norge er pålagt å ha en renovasjonsordning. I Målselv kommune er det to ulike renovasjonsordninger for henholdsvis helårsbolig og fritidsbolig, dette gjenspeiles i differensierte gebyrsatser.

 • Renovasjonsgebyret for helårsbolig inkluderer:
- 1 stk restavfallsbeholder på 140 liter
- 1 stk papp/papirbeholder på intill 140 liter
- Sekk for plastembalasje
- Et abonnement inkluderer renovasjon for en boenhet.

 • Renovasjonsgebyret for fritidsbolig inkluderer:
- 8 stk 110 liter, spesialsekker, "Hyttesekker" årlig.

På tømmedagene skal beholderne, og hyttesekkene være plassert på oppstillingsplass, maksimalt 5 meter fra hovedvei. Sekk med plastembalasje knyttes fast til beholder.

Det kan søkes om unntak fra renovasjonsordningen.  Søknadsskjema som skal benyttes finnes på kommunens hjemmeside eller fås utlevert ved henvendelse til servicekontoret.  Her står også hvilke unntaksregler som gjelder.  Søknad om unntak sendes til Målselv kommune, Kommunehuset, 9321 Moen, eller på e-post til postmottak@malselv.kommune.no.

Spørsmål om ordningen kan rettes til tlf. 77837700.

Renovasjon for fritidsboliger

Tidligere annonserte Hyttesekk-løsning blir nå innført for abonnenter med renovasjonsgebyr for hytte- og fritidsbolig

Abonnenter i følgende områder vil fortsatt ha konteinertilbud:  Skjold/Rostadalen – Rundhaug, Myrefjell, Olsborg-Målsnes,  Målselvfossen – Bardufoss og Rossvoll. Her vil fortsatt konteinerløsningen videreføres og hytte- og fritidsboligabonnenter bringer sitt restavfall til konteiner. Konteinerne er lokalisert på samme sted som tidligere.


Siden felleskonteinere for boligabonnenter nå er avviklet, vil øvrige hytte- og fritidsabonnenter nå få tilbud om «Hyttesekk». Dette er en forsterket plastsekk med knytetråd som etter fylling kan settes inntil 5m fra vei der vi kjører renovasjonsruten. Hyttesekken hentes av renovasjonsbil (dvs henting min hver 14. dag) og avfallet går til forbrenning.

Det er beregnet 8 stk hyttesekk pr. abonnement og disse hentes på:

  1. Senja Avfall, Buktamoen
  2. Målselv kommunehus

Hytteeiere kan i tillegg benytte returpunktene rundt  om for glass/metall- og pappemballasje. Innbo- og løsøre samt bygningsavfall må bringes til miljøstasjonen på Buktamoen eller kun innbo- og løsøre til Grovavfallsmottaket på Skjold.

Hvis du har behov for å få tilsendt eller levert  hyttesekker, må du kontakte kommunen på tlf. 77837700 / postmottak@malselv.kommune.no  eller senja avfall på 77850650 / post@senja-avfall.no. Utlevering eller henting av Hyttesekk skal registreres med eier, telefon, epost og eiendommens gårds-/bruksnr.

Ser du forsøpling – gi melding til post@senja-avfall.no

Følgende Hyttekonteinere er nå utplassert:
• Andselv, Fossmoen vis-a-vis avkjøringa til militær flyplass
• Olsborg – Røde kors-huset
• Kjellmoen v/Nordic Motor
• Øverbygd v/ Montessorriskolen
• Rundhaug v/ tidl lageranlegg
• Skjold v/ grovavfallsstasjonen
• Dividalen v/ K. Grønli (også for husholdningsabonnenter innover Dividalen)
• Myrefjell v/ Alpingrend, Hyttefelt
• Myrefjell v/ Alpingrend,  Heis 2stk.
• Rossvoll

Vei- og sentrumskonteinere for turister pålegges vei-eier(e):
• Andselv sentrum (v/ rundkjøringa) – kommunen
• Målselvbrua v/ rasteplassen – Mesta
• Heia v/ rasteplass – Mesta

Rekvirering av hyttesekker finner du under "skjema" på denne siden. 

Sorteringsguide

Senja Avfall IKS sorteringsguide finner du her.

Forskrift for renovasjon

Forskrift om renovajson i Målselv kommune, Troms finner du her.

Renovasjonsgebyr 2019

Renovasjon

  RENOVASJONGEBYR Dekningsgrad 100%    
 Omfatter husholdningsavfall fra alle typer boliger, også hytter. 
1 Botid over 6 mnd (vanlig gebyr) pr. år 3716,00
2 Botid 2 - 6 mnd pr. år 1859,00
3 Botid 0 - 2 mnd (hyttegebyr) pr. år

985,00