Vintervedlikehold

Målselv kommune har ansvar for vintervedlikehold av de kommunale veiene i kommunen. Generelle krav er satt til standard på brøyting og strøing: 

  • Brøyting skal starte ved 10 cm tørr snø/6cm våt snø
  • Brøyting skal være ferdig innen 15 cm tørr snø/12 våt snø
  • Ved snøfokk når skavl nærmer seg 50% av vegbredden
  • Veier skal være brøytet innen kl 06.00
  • Plasser skal være brøytet innen kl 07.00 

 

  • Dersom friksjonsforholdene hindrer normalt vinterrusta kjøretøy å komme frem på en trygg måte skal det strøes. 
  • Gang- og sykkelveier skal strøes.
  • Strøing av veier skal være strødd innen kl 06.00
  • Strøing av plasser skal være strødd innen kl 07.00

 

Vi setter pris på tilbakemelding dersom du oppdager store avvik. Du kan melde ifra per e-post med informasjon om hvilken gate/vei det gjelder og tidspunkt, samt bildedokumentasjon. 

Veilys

I Målselv kommune er veilysene slått på i perioden 01.september - 01. april. 

Vi setter pris på tilbakemelding dersom veilys har slukket eller blinker. Dette kan meldes per e-post med informasjon om gate/vei, samt at stolpen det gjelder må markeres slik at det er lett å finne korrekt stolpe/veilys. 

Ordinært vedlikehold av veilys skjer i slutten av august, mens ekstra ordinært vedlikehold skjer i oktober-november, samt januar. 

Snø i oppkjørsel

Vegbrøyting fører til snø i private avkjøringer. Det kan ikke forventes at kommunen rydder og holder disse åpne. Mannskapene tar hensyn, men ved store snøfall vil selvfølgelig mange innkjørsler bli fylt med snø. Huseierne kan ikke kaste snøen ut på veien / fortauet igjen.

Vegloven slår fast at den som eier avkjørselen er ansvarlig for vedlikeholdet av avkjørselen til sin eiendom, jfr veglovens § 43. Det gjelder også snøfjerning. Vi forstår at det kan føles urettferdig, men lovgiver har veid hensynet til rettferdighet for den enkelte opp mot fremkommelighet for alle, hvor fremkommelighet på offentlig vei er vektet tyngst.

Oversikt over kommunale områder

Rundmoveien
Karlstad- og Rossvold området inkl. parkeringsplass Møllerhaugen
Bardufoss nord (Rustadhøgda - Fleskmoveien)
Heggelia - Finnsund
Moen - Olsborg
Kjellmoveien, Mårtidveien, Keianesveien
Målsneshalvøya
Målselv Fjellandsby
Brandskognesveien, Brandskogsand
Storhaugveien,  Søreng, Nesveien
Takelvdalen
Mellombygd kultur- og oppvekstsenter
Gammelhaugveien
Stenslandveien
Elverum
Grøtte
Iselvmoveien
Evenmoveien
Jensvollveien
Barnehage/Bjørkeng oppvekstsenter
Gimlehallen, Bussholdeplass
Skjold
Øverbygd syke- og omsorgssenter
Helsehuset med helikopterlanningsplass
Kongsliveien, Insethveien, Ulebergveien (øvre del), Sørliveien
Høgskarhus bru - Frihetli (Dividalsveien øvre del)
Uleberveien nedre del (Kråa)
Holt
Alapmoveien

Dette er en generell oversikt over de kommunale områdene som blir vedlikeholdt, og som er alle inndelt i ulike roder av ulike driftsoperatører. 

Fylkeskommunale og statlige veier har kommunen ikke ansvar for.