Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Søknad om dispensasjon til motorferdsel

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Motorferdselen i utmark og vassdrag er regulert av lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag med tilhørende forskrifter. Hensikten med loven er å verne om naturmiljøet og fremme trivsel for dyr og mennesker.

Hovedregelen er at all motorferdsel i utmark er forbudt men det er gitt en del unntak i loven med hensyn til anerkjente nytteformål (t.d. redningstjeneste, jord- og skogbruk, post og teletenester, oppsyns- og tilsynstenester). Andre formål som ikke er direktehjemlet i loven krever tillatlese gitt av kommunen.

Plan- og næringsutvalget avgjør søknadene om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag som må behandles politisk. Resterende søknaden behandles administrativt.