I tidligere tider var skogsressursene sentrale for bosetningene.  Svært omfattende utnyttelse av skogressursene førte flere steder til avskoging og kraftig utarming av ressursene og "potensialet".  Dette førte til offentlig innsats og fokus på gjenoppbygging av skogressursene og bærekraftig utnytting av skogens "potensial".  Dette passer godt inn i "bondekulturen" i Målselv.  Etterhvert har også fokusen på miljøverdier kommet sterkere inn, samt mulighetene innen både fiske, jakt og friluftsliv. Skogens betydning i forhold til binding og lagring av CO2 er blitt et sentralt spørsmål i forhold til klimaendring. Trærne binder CO2 når de vokser og CO2 er lagret i treet og i bygningsmaterialer. Satsning på dette vil kunne gi vinn/vinn situasjon, der det bindes mer CO2 samtidig som samfunnet får tilgang til en enda større miljøvennlig fornybar ressurs.

Ta kontakt med kommunens skogfunksjonærer for en skikkelig forvalterprat!