Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2026 ble vedtatt i Kommunestyret 11. juni i sak 57/2015.

Her  finner du kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026.

Her finner du kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026 med faktagrunnlag.

Kommuneplanens arealdel 2012-2025

Kommunestyret i Målselv vedtok i sak 120/2012, den 13.12.2012, Kommuneplanens arealdel for Målselv kommune 2012-2025.

Formålet med planen er å skap levende bygder med et attraktivt landbruk. Dette krever livskraftige lokalsamfunn med tilbud om lokale tjenester. Å ivareta det spredte bosettingsmønsteret med sin senterstruktur er et overordnet mål samtidig som regionsenter Bardufoss skal styrkes til gode for hele kommunen.

Her finner du plankartet.

Her finner du planbestemmelsene.

Her finner du planbeskrivelsen.