I kommunens tjenester er det mange muligheter for interessante og givende jobber i tjenesteområdene helse og omsorg, skole og oppvekst, tekniske tjenester og sentraladministrasjon. Vi har med andre ord et stort og allsidig utvalg av stillinger på ulike nivå og med ulikt innhold å tilby. 

Målselv kommune skal levere gode tjenester og samfunnsuvikling til innbyggerne i kommunen. Hver enkelt medarbeider i Målselv kommune er viktig for å sikre god kvalitet og kompetanse på sitt fagfelt og bidra til et godt arbeidsmiljø. Dette er medvirkende faktorer til at vi kan ivareta og videreutvikle gode tjenester og skape samfunnsutvikling for befolkningen og brukere i Målselv kommune. Det er derfor viktig å rekruttere  og beholde medarbeidere med riktige kvalifikasjoner ihht. kommunens behov.  

Målselv kommune er en god kommune å bo i. Kommunen er vidstrakt med mange levende lokalsamfunn. Her kan du boltre deg i storslått natur og samtidig ha tilgang til urbane og bynære tilbud.

I «bakgården» tilbys et rikt dyreliv samt gode jakt- og fiskemuligheter. Gjennom hele målselvdalen renner Målselva, en av Norges beste lakseelver. Turløyper er oppmerket året rundt, og de gode opplevelsene kan også erfares på egenhånd i villmarken.

Kaféer og handelsnæring dekker de fleste behov, både i byen Bardufoss og de omkringliggende bygdene.

Frivilligheten står sterkt i Målselv, noe som bidrar til et mangfold av ulike tilbud innenfor idrett, fritid og kultur. Konserter, festivaler og andre tilbud til alle aldersgrupper gjør kulturlivet levende i de ulike bygdene.

Det er svært gode muligheter for grunn-, etter- og videreutdanning i regionen, både på universitet og fagskolenivå.

I denne filmen får du et innblikk i hvordan det er å bo i Målselv

Målselv er en kommune i utvikling og vi håper at nettopp du ønsker å være med på reisen videre. Vi kan love deg at du blir tatt godt imot.

Hvsi du har spørsmål knyttet til rekruttering og jobbmuligheter i Målselv kommune, kan du sende en henvendelse til postmottak@malselv.kommune.no.