Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Viktige telefonnummer

Beredskap

  • brann.png Brann: 110

  • politi.png Politi: 112

  • ambulanse.png Ambulanse: 113

  • ambulanse.png Legevakt: 116 117

  • attenshun.png Beredskap

 

Andre beredskapstelefoner

Avdeling Telefonnr.

Vann og avløp mellom kl 15:30 - 07:30

928 61 911

Pleie og omsorg

971 80 206

Alarmtelefon for barn og unge

116 111

Viltvakttelefonen

02800

Interkommunal barnevernvakt, mellom kl. 15:30 - 08:00 400 02 276 - (4000BARN)

 

Kriseledelsen

Navn Telefonnr. Epost

Ordfører: Nils Foshaug

Stedfortreder: Martin Nymo

991 63 880

901 03 998

nils.foshaug@malselv.kommune.no

martin.nymo@malselv.kommune.no

Rådmann: Erik Myre

Stedfortreder: Elin Aas

994 04 890

415 53 373

erik.myre@malselv.kommue.no

elin.aas@malselv.kommune.no

Informasjonsansvarlig: Ann-Eva Hanssen

Stedfortreder: Bjørg Johansen

900 33 777

962 36 476

ann-eva.Hanssen@malselv.kommune.no

bjorg.johansen@malselv.kommune.no

Leder Teknisk: Morten Tomter

Stedfortreder:

922 47 009

46 50 21 47

morten.tomter@malselv.kommune.no

 

Leder familieenhet: Siv Hege Severi

Stedfortreder: Inger Sæterhaug

934 68 845

934 68 703/
416 30 126

sivhege.severi@malselv.kommune.no

inger.saeterhaug@malselv.kommune.no

Brannsjef:  Kjetil Fagerli

Stedfortreder:

979 75 727

 

kjetil.fagerli@malselv.kommune.no

 

Personal- og organisasjonssjef: Ann-Eva Hanssen

Stedfortreder: Ingvild B. Solvang

900 33 777

901 77 320

ann-eva.hanssen@malselv.kommune.no

ingvild.solvang@malselv.kommune.no

Økonomisjef: Pål Mathisen

Stedfortreder: Tove Granheim

958 43 688

908 47 762

pal.mathisen@malselv.kommune.no

tove.granheim@malselv.kommune.no


Kommuneoverlege: Nina Kjær Brones
 
  nina.brones@malselv.kommune.no