Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Viktige telefonnummer

Beredskap

  • brann.png Brann: 110

  • politi.png Politi: 112

  • ambulanse.png Ambulanse: 113

  • ambulanse.png Legevakt: 116 117

  • attenshun.png Beredskap

 

Andre beredskapstelefoner

Avdeling Telefonnr.

Vann og avløp mellom kl 15:30 - 07:30

928 61 911

Pleie og omsorg

971 80 206

Alarmtelefon for barn og unge

116 111

Viltvakttelefonen

02800

Interkommunal barnevernvakt, mellom kl. 15:30 - 08:00 400 02 276 - (4000BARN)

 

Kriseledelsen

Navn Telefonnr. Epost

Ordfører: Bengt-Magne Luneng

Stedfortreder: Martin Nymo

404 96 970

901 03 998

bengt.luneng@malselv.kommune.no

martin.nymo@malselv.kommune.no

Kommunedirektør: Frode Skuggedal

Stedfortreder: kommunalsjef oppvekst/kultur Håvard Johnsen

480 44 904

908 78 323

frode.skuggedal@malselv.kommune.no

havard.johnsen@malselv.kommune.no

Informasjonsansvarlig: Ann-Eva Hanssen

Stedfortreder: Bjørg Johansen

900 33 777

962 36 476

ann-eva.Hanssen@malselv.kommune.no

bjorg.johansen@malselv.kommune.no

Kommunalsjef Helse: Elin Aas 920 76 940 Elin.Aas@malselv.kommune.no
Leder Teknisk: Morten Tomter 932 63 906 morten.tomter@malselv.kommune.no

Leder Familieenhet: Siv Hege Severi

Stedfortreder: Inger Sæterhaug

934 68 845

934 68 703/
416 30 126

sivhege.severi@malselv.kommune.no

inger.saeterhaug@malselv.kommune.no

Brannsjef:  Arnstein Smevik

905 69 962

arnstein.smevik@senja.kommune.no

Personal- og organisasjonssjef: Ann-Eva Hanssen

900 33 777

ann-eva.hanssen@malselv.kommune.no

Økonomisjef: Lene Cecilie Lettrem

958 43 688

lene.lettrem@malselv.kommune.no


Kommuneoverlege: Vidar Bjørnås
905 05 160 vidar.bjornas@malselv.kommune.no