Praktisk bistand og opplæring

Praktisk bistand og opplæring er bistand, veiledning og opplæring i dagliglivets gjøremål. Det kan være bistand til renhold av bolig, klesvask, innkjøp, følge til personlige ærender, tilrettelegging av måltider, personlig hygiene, påkledning osv.

Helsetjenester i hjemmet

Helsetjenester i hjemmet kan være bistand til dosering av medisiner, hjelp til personlig hygiene, sårstell osv.

Støttekontakt:

En støttekontakt kan innvilges i de tilfellene det er behov for ledsager for å kunne delta på ulike aktiviteter på fritiden. Søknad om støttekontakt behandles av koordinerende enhet.

Pårørendestøtte (omsorgsstønad, avlastning)

Omsorgsstønad kan gis til pårørende som utfører tyngende omsorgsoppgaver. Søknad om omsorgsstønad behandles av koordinerende enhet.

Avlastning kan gis til pårørende som har behov for avlastning fra sitt tyngende omsorgsarbeid.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA):

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en måte å organisere praktisk bistand og opplæring på for personer med langvarig og stort behov for bistand. Formålet med BPA er å gi personer med stort hjelpebehov større frihet til å styre tjenestene og hverdagen selv.

Ledsagerbevis

Ved behov for følge eller assistanse for å gå på kultur- og fritidsarrangement, kan man søke om ledsagerbevis. Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader. Det kan også benyttes på transportmidler der ordningen aksepteres,

Individuell plan

Ved behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har man rett til å få utarbeidet en individuell plan.