Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Flomberedskap:

Flom oppdatering 12.06.20:

Dagens flyrekognosering viste at det er lite snø igjen i de indre områdene (grensetraktene) i nedslagsfeltet til Målselv vassdraget. Men det er noen lokale områder med mye snø. I de ytre (kyst nære) områdene derimot er det fortsatt mye snø.

I nedslagsfeltet til Kirkeselva er det unormalt mye snø i forhold til årstida.

Pga økt temperatur fra lørdag vil Troms kraft stenge ned strømproduksjonen i Dividalen kraftverk og magasinere tinevatnet.

Konklusjon:

- Sannsynligheten for ødeleggende flom i Målselvvassdraget kommende uke er redusert.
- Sannsynligheten for ødeleggende flom i Kirkesdalen er fortsatt tilstede.
- Nedstengningen av Dividalen kraftverk vil være flomdempende.

Les mer

Utredning av helse og omsorg i Målselv kommune

Målselv kommune har vedtatt å igangsette et prosjekt for å utrede fremtidig organisering og strukturell oppbygging og mulig økonomisk innsparing innenfor helse-og omsorgstjenestene i Målselv kommune.

Konsulentselskapet RO (Ressurssenter for omstilling i kommunene) bistår Målselv kommune i utredningsprosjektet.

Under kan du lese nærmere om mandat og mål for prosjektet, prosjektorganisering samt organisering av arbeidsgrupper som jobber med ulike temaer.