Dette er regulert gjennom bestemmelsene for spillemiddelordningen. For å få en slik forhåndsgodkjenning, må man søke om dette før 1.september.

Dels for å sikre at kommunale planer er oppdaterte, dels for å gjøre behovsprøving ved prioritering av anlegg, må lag og foreninger innrapportere sine anleggsplaner hvert år innen 1.mai.

Søknadsskjema og innrapporteringsskjema finner du under skjemamenyen.

Den prioriterte anleggsplanen (4 årig handlingsprogram) vil rulleres hvert år gjennom politisk sak, på slutten av året.