Søknad til barnehage 

Opptaket gjelder fra august, med mulighet for tidligere oppstart ved særskilt avtale.

Disse må søke til hovedopptaket:

 • Barn som ikke har barnehageplass

 • Barn som har plass i dag, men ønsker annen type plass eller annen barnehage

Kriterier som må fylles for å ha rett til barnehageplass er:

 • Bosatt i Målselv kommune
 • Alle barn som søker plass innen frist for hovedopptaket, har rett til plass uavhengig av når de er født.
  Presisering av vedtektene: Retten gjelder altså alle barn som er født før 1. mars, og som søker innen fristen (Ved evt mangel på personnummer, ta kontakt med Cecilie Thomassen)
 • Frist for søknad hovedopptak må overholdes

Oppsigelse av barnehageplass:
Plass sies opp via visma flyt barnehage. 

Søknad - endring av barnehageplass:

Søknad. endring og oppsigelse av barnehageplass i Målselv kommune gjøres via Visma Flyt Barnehages foresattportal. Det gjelder og om du søker for første gang, du søker endring av plasstype, du søker overføring til annen barnehage, eller du skal si opp barnehageplassen. Dette informasjonsskrivet vil gi deg informasjon om hvordan du logger deg på foresattportalen, og hvordan du i portalen legger inn søknad om barnehageplass.

Klikk på denne lenken https://barnehage.visma.no/malselv eller på Skjema for å komme direkte til Visma Flyt Barnehages foresattportal. Ved å klikke på denne linken, kommer du til innloggingssiden i foresattportalen. Du logger deg inn med elektronisk ID via ID-porten.

I foresattportalen har du mulighet til å velge enten bokmål, nynorsk eller engelsk som språk.

Søknad om barnehageplass består av følgende trinn, hvor foresatte må legge inn informasjon:

Opplysninger om barnet

 1. Fødselsnummer
 2. Navn

 Kontaktopplysninger om foresatte

 1. Relasjon til barnet
 2. Mobiltelefonnummer
 3. E-postadresse
 4. Legg evt. til medsøker

 Velg barnehage

 1. Ønsket oppstartsdato
 2. Barnehager i prioritert rekkefølge
 3. Plasstype

 Andre opplysninger

 1. Morsmål
 2. Opptakskriterier barnet oppfyller
 3. Dokumentasjon for kriterier hvor dette kreves
 4. Andre relevante opplysninger

 Kontrollskjema

 1. Kontroll av opplysninger i søknad
 2. Innsending av søknad

 Søknaden sendes elektronisk, direkte fra foresattportalen, til Visma Flyt Barnehages administrasjonsløsning for kommunens opptaksmyndighet. Når søknaden er sendt, vil du motta en bekreftelse på den e-postadressen du har oppgitt i søknaden.

 Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknad i foresattportalen, kan du henvende deg til rådgiver Cecilie Fossli Thomassen cecilie.thomassen@malselv.kommune.no

 Lykke til!

 Med vennlig hilsen Målselv kommune

Her finner du veiledning til bruk av Visma Flyt Barnehage sin foreldreportal