Opptaket gjelder fra august, med mulighet for tidligere oppstart ved særskilt avtale.
Barnehagene tilbyr 50 % og 100 % plass.
Ved tildeling av barnehageplass vil den beholdes frem til uke 32 det året barnet begynner på skolen, eller til plassen sies opp.

Disse må søke til hovedopptaket:

  • Barn som ikke har barnehageplass i Målselv kommune.

  • Barn som har plass i dag, men ønsker annen type plass eller som ønsker å bytte barnehage.

Kriterier som må fylles for å ha rett til barnehageplass er:

  • Bosatt i Målselv kommune, eller som skal flytte til kommunen i nærmeste fremtid.
  • Alle barn som søker plass innen frist for hovedopptaket, har rett til plass uavhengig av når de er født.
  • Søknader som kommer inn etter søknadsfrist 1.mars, vil bli behandlet ved nærmeste suppleringsopptak hvis det er ledige plasser.
     

Søknad:

Søknad, endring og oppsigelse av barnehageplass i Målselv kommune gjøres elektronisk via Foresattportalen

I foresattportalen har du mulighet til å velge enten bokmål, nynorsk eller engelsk som språk.
 

 Dersom du har behov for hjelp, kan du henvende deg til rådgiver Cecilie Fossli Thomassen cecilie.thomassen@malselv.kommune.no

 Lykke til!

 Med vennlig hilsen Målselv kommune