Vårt hjelpetilbud:

Døgnåpen telefon

Dagtilbud

  • Vi tilbyr samtaler, råd og veiledning, samt bistår i kontakt med andre deler av hjelpeapparatet.

Botilbud

  • Krisesenteret tilbyr gratis botilbud i akuttfasen. Vi har pr nå kun botilbud til kvinner og barn, men vil samarbeide med kommunen for å finne et egnet botilbud til menn.

Oppfølging i reetableringsfasen

  • Vi tilbyr oppfølging i form av telefonkontakt eller dagsamtaler i etterkant av oppholdet på krisesenteret.

Utadrettet virksomhet

  • Krisesenteret tilbyr informasjon og opplæring til hjelpeapparatet, publikum og offentlig myndighet.

 

Krisesenteret i Midt-Troms gir et krisesentertilbud på vegne av 7 samarbeidskommuner: Senja, Sørreisa, Dyrøy, Salangen, Lavangen, Målselv og Bardu.

 

For mer info om krisesenterets tilbud se lenke under.

Brosjyrer på flere språk

Krisesenteret i Midt-Troms har nylig fått utarbeidet  brosjyrer på flere språk i tillegg til Norsk; Nord-samisk, Thai, Polsk, Arabisk, Engelsk og Ukrainsk.
Disse brosjyrene inneholder informasjon om hva krisesenteret er og hvilket tilbud de gir.

Brosjyrer :

Brosjyre Ukrainsk

Brosyre Arabisk 

Brosjyre Engelsk

Brosjyre Nord-Samisk

Brosjyre Polsk

Brosjyre Thai

Brosjyre Norsk

Kontaktinformasjon

Du kan ta direkte kontakt med krisesenteret, du trenger ikke henvisning eller timeavtale. Vi er døgnbemannet og vil kunne tilby hjelp til enhver tid.

Ring, send mail eller bruk kontaktskjema på hjemmesiden www.krisesenteretmidt-troms.no

Telefon:  778 45 260         

Mail:  post@ksmt.no