SSMT har siden1996 tilbudt desentralisert høyere utdanning i Midt-Troms. I strategiplanen til SSMT står det følgende:

  • SSMT skal være en tilrettelegger for høyere utdanning, kompetanseutvikling og forskning
     
  • ​​SSMT vil være en regional utviklingsaktør med særlig fokus på samspillet mellom høyere utdanningsinstitusjoner, næringsliv og offentlig sektor i Midt-Troms
     
  • ​​SSMT vil prioritere kompetansebehovene innenfor regionens grunnleggende funksjoner innen helse/velferd, skole/oppvekst og offentlig sektor samt tilbud som innretter seg mot næringslivets behov i Midt-Troms.

Link til Studiesenteret Midt-Troms.

Link til informasjon om tilgjengelige fasiliteter, møterom, studielitteratur mm i Målselv kommune.