Legetjeneste - fastlege

Alle innbyggerne har krav på en fastlege.  Fastlegen har ansvaret for legetilbudet til de innbyggerne han eller hun har på sin liste.  Fastlegene har avtale med kommunen og skal yte legehjelp til alle innbyggere i kommunen. Fastlegen er tilgjengelig på dagtid for listepasientene sine. Ved korte fravær vikarierer de andre legene for fastlegen. Ved lengre fravær tas det inn vikarer.

For å se hvilke leger som har ledig plass på sine lister, gå til https://helsenorge.no/

Dersom du ønsker å bytte fastlege, eller har andre spørsmål i tilknytning til dette, kan du via https://helsenorge.no/ gjøre dette, eller ved å kontakte Fastlegekontoret 810 59 500 (nummeret er landsdekkende og gratis).

Om du er nyinnflytta til kommunen må du også ta kontakt for å få tildelt fastlege. Vær oppmerksom på at noen leger kan ha stengte lister.

Helsenorge.no

https://helsenorge.no/

Her kan du bestille time, fornye resepter, ha e-konsultasjon med sin fastlege og sende melding til legetjenesten. Logg deg inn med Bank ID for sikker kommunikasjon.

Åpningstider laboratoriet

Andslimoen legetjeneste:
Laboratoriet: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: 08.30-14.00 (14.45)/ Torsdag kl. 09.00-14.00 (14.45)

Øverbygd legetjeneste:
Laboratoriet: Alle dager 08.30-14.00

Legevakt

Interkommunal legevakt i Bardu er legevaktsentral og legevakt for Bardu, Lavangen, Salangen, Målselv, Ibestad og Dyrøy.

Besøksadresse: Fogd Holmboes gt 56 – Bardu helsesenter

Du finner oss i de gamle lokalene til fysioterapien.

Publikumsnummer 116117 (landsdekkende)