Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på sidenFinn en ansatt
Navn Tittel Telefon

Barnehage

Anita Stenseth Barnehagelærer med spesialpedagogiske oppgaver 92019164
Ellinor Christensen Enhetsleder Heggelia/Noraførr barnehage 95870834
Inger Stenseth Enhetsleder Olsborg barnehage 93468896
Ingunn Nilsen Enhetsleder Andslimoen barnehage 92272977
Kristine Engvoll Avdelingsleder Mellombygd oppvekstsenter avd. barnehage 77832640
Liv-Solfrid Sandvoll Avdelingsleder Karlstad oppvekstsenter avd. barnehage 93468841
Vivi Ann Klokkerhaug Avdelingsleder Bjørkeng oppvekstsenter avd. barnehage 90815957

Barnevernet

Anniken Hoel Andreassen Barnevernskonsulent 99374057
Aud-Jorun Olsen Barnevernskonsulent - (tirsdag, torsdag og fredag) 99376356
Barneverntjenesten - hovednummer 41209321
Camilla H. Nordhaug Barnevernskonsulent - (tirsdager og torsdager) 92409694
Christel Stine Karlsen Barnevernskonsulent 45511069
Gunn-Marita Dalhaug Barnevernskonsulent 41375780
Heidi Svartkjønnli Barnevernskonsulent 99376230
Lisa Laulund Halvorsen Barnevernskonsulent 92209379
Maria Huske Michaelsen Barnevernskonsulent 46611165
Marit Vorhaug Gitlevaag Sekretær barnevernet 95037429
Marlene Larsen Barnevernskonsulent - (tirsdager og torsdager) 99374057
Silje Gamst Barnevernskonsulent 46504490
Silje Krogstad Barnevernleder 99375516

Biblioteket

Marit Lund Myklevold Sekretær 77833890
Målselv Bibliotek 47712210
Rita Winther Kramvig Biblioteksjef 95929744
Øverbygd Bibliotek 47709824

Bo- og oppfølging

Barneavlastning 92053684
Kontortelefon 91359773
Kristine Kjellmo Fagkoordinator 93285947
Lena Kristiansen Fagkoordinator 45489511
Maichen Jensen Enhetsleder Bo- og oppfølging 93023646
Rita Fagerheim Assisterende avdelingsleder Fagerli miljøtjeneste 92272953
Tove Bakketun Avdelingsleder Fagerli miljøtjeneste 92272951
Utetelefon A 91611895
Vakttelefon A 41295091
Vakttelefon C 92272952

Bo- og oppfølging - Rus - og psykisk helsetjeneste

Ann Evy Karlsen Miljøterapeut 92209879
Eirin Løvskog Miljøterapeut 92206703
Elisabeth Michalsen Larsen Miljøterapeut 48174716
Gørill Traasdahl Avdelingsleder Rus - og psykisk helsetjeneste 41529699
Hege Gjerdrum Miljøterapeut/ruskonsulent 94826080
Knut Kvernvold Sykepleier 97526444
Laila Fredheim Miljøarbeider 93494889
Morten Nilsen Miljøarbeider 90196411
Vakttelefon Kriseteam (Kun legevakt, Politi, Kommunedirektør) 92205602

Familieenheten

Gunnhild Haugli Midtgård Miljøterapeut - Psykisk helse for barn og unge 95477115
Katarina Øvergård Ask Avdelingsleder Øverbygd Legetjeneste 40765890
Kristine Lavik-Askim Avdelingsleder Andslimoen legetjeneste 45243173
Siv Hege Severi Enhetsleder Familieenheten 93468845
Trude Marlen Aadde Kreftsykepleier 45201392
Vivi Fjeldstad Kreftsykepleier 45201392

Fellestjenester

Bjørg Johansen Konsulent 93468890
Daniel Kristoffersen IKT-konsulent 90581904
Georg Kristoffersen IKT-konsulent 99228413
Gerd-Line Hansen Personalkonsulent 46502131
Heidi Anita Hilmarsdotter Hansen Personalkonsulent 46502133
Karl Henning Aarøen Personalkonsulent 46502130
Lars Asplund Sikkerhetsansvarlig (IKT-sikkerhet) 90588657
Mona Strøm Pedersen Konsulent/lønnsansvarlig 46502135
Ninni Borch-Møller Konsulent/lønnsansvarlig 46502132
Rita Kristiansen Sekretær 46502154
Stein Erik Kristiansen IKT-ansvarlig 91145159
Susanne Knoph Sekretær 45422240
Unni Dahl-Thorstensen Konsulent 45282533

Flyktningetjenesten

Elin Slåli Teamkoordinator 46634918
Jacob Nymann Jeppesen Miljøveileder 45833760
Ronny Ole Larsen Miljøarbeider 45257177

Fysio-/ergoterapitjenesten

Beate Tråsdahl Fysioterapeut 93468704
Carina Haugnes Ergoterapeut 41277813
Inger Sæterhaug Leder Fysioterapitjenesten 93468703

Helsestasjon

Britt Engseth Stangnes Leder Målselv helsestasjon 93468705
Marit Minkstuen Helsesykepleier 93468709
May Britt Ege Helsesykepleier 93468708
Nina Utby Helsesykepleier 93468710
Sissel Morfjord Helsesykepleier 93468707
Trine Hågbo Jordmor 92840415
Veronika Pettersen Fagerli Helsesykepleier 93468706

Hovedverneombud

Elsa Jorid Holsæter Hovedverneombud 97984927

Interkommunalt plankontor

Marit Vorren Prosjektleder Interkommunalt Plankontor 93068356

Kommunedirektør/Kommunalsjef

Elin C. Aas Kommunalsjef helse 92076940
Frode Skuggedal Kommunedirektør 48044904
Håvard Johnsen Kommunalsjef oppvekst og kultur 90878323

Kultur og fritid

Asbjørg Utby Enhetsleder kultur og fritid 90207827
Karin T. Olsen Husleder Istindportalen 45398077
Kjersti Innjord Thomassen Fagleder Kultur og fritid - Sekretær/veileder for Målselv ungdomsråd 98072979
Mariann Torset Kulturskolelærer 90594969
Marit Fossen Konsulent 95802300
Monica Karlstad Inspektør kulturskolen 97516123

Målselv Dagsenter

Atle Andreassen Daglig leder 48027274
BOA 1 90794106
BOA 2 90858994
Grete Minkstuen Miljøarbeider/Aktivitør 41638522
Ruben Kåre Nesvold Assistent BOA
Svein Karlsen Miljøarbeider 41687188

NAV

Knut Jarle Reiertsen Enhetsleder 41574456
Trine Markhus Veileder Nav 55553333
Unni N Samuelsen Veileder Nav 55553333

Ordfører

Bengt-Magne Luneng Ordfører 40496970
Martin Nymo Varaordfører 90103998

Pleie og omsorg nedre

Caroline Nilssen Avdelingsleder Istind og Mauken 92272970
Hilde Tønseth Haraldstad Avd.leder Vassbruna og Sollitind 92272969
Kristine Sjøen Holmgard Avd.leder Alappen og Mårtind 92213858
Laila Nordgård Sekretær 92272960
Lena Kvernvold Enhetsleder PRO Nedre 41362741
Nina Hansen Sekretær/ saksbehandler 92272959
PRO Nedre Sentralbord 77832700
Trine Lise Westgård Avdelingsleder hjemmesykepleien 92272962

Pleie og omsorg øvre

Elin Rostadmo Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 93487598
Janne Karin Stenvold Avdelingsleder PRO øvre 94369800
John Arne Samuelsen Hovedtillitsvalgt Delta 47700069
PRO Øvre Sentralbord 77832800/ 92272955
Trine Bøe Enhetsleder PRO Øvre 90103827
Vibeke Winsnes Sekretær 92272955

SFO

Grethe Stenersen SFO leder Mellembygd kultur- og oppvekstsenter 92272995
Jørn Uleberg SFO leder Bjørkeng oppvekstsenter 93468823
Kine Ingebrigtsen SFO leder Fagerlidal skole 93468825
Stein Nilssen SFO leder Karlstad oppvekstsenter 93468838
Torunn Solbakken Nikolaisen SFO leder Olsborg skole 93468847

Skole

Elin Gamst Inspektør Bardufoss ungdomsskole 93468870
Eva Rubbås-Risvik Enhetsleder/ Rektor Bjørkeng oppvekstsenter 99517093
Herdis Tobiassen Inspektør Bjørkeng oppvekstsenter 97522355
Håvard Holmebukt Inspektør Fagerlidal skole 92221650
Iris Eriksen Inspektør Olsborg skole 93272822
Kari Alterskjær Enhetsleder/ Rektor Mellembygd kultur- og oppvekstsenter 99429769
Kenneth Angell Enhetsleder/ Rektor Karlstad oppvekstsenter 95107130
Leif Christian Tangstad Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet 99458104
Lene Alsop Lokallagsleder Utdanningsforbundet 91872025
Marte Alise Karlsen Enhetsleder/ Rektor Olsborg skole 95118078
Per Anders Siri Sekretær / Internatleder Sameskolen 90045673
Solveig Aarbogh Enhetsleder/ Rektor Bardufoss ungdomsskole 41448848
Tove Fedje Utviklingsveileder barnehage og skole/Regionkontakt 99105090
Åse S. Melkild Enhetsleder/rektor Fagerlidal skole 93468826
Åse Triumf Andersen Enhetsleder/ Rektor Sameskolen 91335600

Stab

Ann-Eva Hanssen Personal- og organisasjonssjef 90033777
Cecilie F. Thomassen Rådgiver 97406669
Janne S. Langnes Prosjektleder Høgtun kulturklynge 91750294
Lene Lettrem Økonomisjef 91319258

Teknisk

Morten Tomter Enhetsleder Teknisk 93263906

Teknisk - Brann, redning og beredskap

Arnstein Smevik Brannsjef for Målselv og Senja kommuner 90569962
Bardufoss Brannstasjon 77896660 / 97049618
Kjetil  Werner Fagerli Varabrannsjef/avdelingsleder Øverbygd brann og redning 97975727
Sigbjørn Syr Leder forebyggende avdeling for Senja og Målselv kommuner 91583757
Stein-Harald Fagerli Feier 95110353
Thomas Karolius Brannmester 48218006
Øverbygd Brannstasjon 77892372

Teknisk - Byggforvaltning

Even Utby Byggdrifter - Bardufoss/Moen-området
Henrik Andresen Driftsleder 94133519
John Myrbakken Boligforvalter 95085634
Nijllas Asle Sara Byggdrifter - Sameskolen 95033570
Ove Berg Byggdrifter - Øverbygd 92688007
Raymond Nikolaisen Byggdrifter - Bardufoss/Moen 41621462
Raymond Fredriksen Byggdrifter - Bardufoss/Moen 99228611

Teknisk - Renhold

Miriam Næve-Skarbø Avdelingsleder Renhold 48008660
Veronica Nordli Avdelingsleder Renhold 46887550

Teknisk - Utvikling

Aud Nystad Rådgiver Areal 92633360
Ellen Torill Espnes 41203005
Frode Løwø Skogbruksleder 41669735
Helena Johnsen Rådgiver 92051173
Ketil Lyster Rådgiver landbruk 46502148
Kjell Furu Næringssjef 90834160
Magne Westby Konsulent - Innkjøp/investering 90207246
Marta Mlodzianowska Ingeniør oppmåling 45471455
May Britt Fredheim Plansjef 46741922
Mette Pedersen Anfeltmo Rådgiver landbruk 46502149
Michelle Endresen Byggesaksbehandler 40554671
Odd-Arne Solberg Prosjektleder 41386055
Petter Gothard Klingenberg Byggesaksbehandler 46502145

Teknisk - VARV

Anne Vedøy Nordmo Prosjektleder 46502147
Arne Mortensen Driftsleder ARA 92690923
Egil Strømsør-Bygdevoll VA-Leder 91647654
Erik Myrslett Rørlegger 40551991
Geir Berg Driftsoperatør ARA 46540952
Jan Erik Rognlund Driftsovervåking/fagarbeider
Karina Husby Konsulent - Kommunale avgifter 91135403
Kenneth Lamo Driftsleder/rørlegger 46502138
Kris Zwolinski Spesialarbeider 99279677
Kurt Børre Hansen Fagarbeider 48174719
Lasse Bjørklund Fagarbeider 48508591
Odd Magne Rognlund Driftsleder 41366848
Ole-Willy Mo Fagarbeider 95281777
Per Arne Kristian Andreassen Driftsleder ØRA 46502139
Per Arne Vestheim Fagarbeider 91693201
Steinar Haugli Driftsleder ledningsnett 91126440
Svein Aasland Fagarbeider 90669224

Økonomi

Britt Inger Fagerli Konsulent - startlån, bostøtte og gjeldsrådgiving 46502159
Cathinka Kvebæk Økonomikonsulent 45841484
Randi Løvheim Økonomikonsulent 46502153
Therese Breivik Økonomikonsulent 46502158
Tone Anita Thommesen Økonomikonsulent 46404218
Tove Granheim Økonomikonsulent, eiendomsskatt 46502157