Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Korona informasjon - Målselv kommune:

Her er koronainformasjon i Målselv kommune:

 • I linken i overskriften finner du koronainformasjon fra Målselv kommune. Den er samlet på en egen side på nettsiden vår, med konkretisering av temaer som eks. ansatte, karantene, reise, barnehage, skole, legetjeneste mm.
  Du finner dette også under "Tjenester" på første side, sammen med øvrig informasjon om tjenester. Temaene ligger i delmenyen til venstre inne på siden.

Har Målselv kommune gjort lokale vedtak?

 • Målselv kommune har ikke lokale karanteneregler, kommunen følger rådene fra helsemyndighetene.

Viktige telefonnummer:

 • Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015 har åpent hverdager 08-18 og helger 10-16.

 • Har du behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen din, 77 83 25 00 eller finn kontaktinfo på legekontoret sin side her.

 • Hvis du ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116117.

 • Koronatesttelefon på 77 83 25 28. Telefonen er åpen mandag-fredag mellom 0830-1100, torsdager 0900-1100.

 • Koronatelefonen i målselv kommune 4888 0200, er midlertidig stengt, med bakgrunn i at koronasituasjonen er under kontroll og at det er svært få henvendelser pr. nå. Hvis situasjonen endrer seg, vil koronatelefonen kunne åpnes igjen.

Informasjon om karanteneregler som gjelder når du reiser inn til Norge fra andre land:

Kontakt med saksbehandler samt postleveranse til kommunehuset:

 • Vi oppfordrer til å ringe vårt sentralbord nummer 77 83 77 00 eller sende mail til postmottak@malselv.kommune.no, for å få kontakt med saksbehandlere på ulike fagområder.

 • Under tjenester finner du kontaktinformasjon direkte til saksbehandler.

 • Alarmtelefon for barn og unge: Telefon 116 111

Koronatiltak nasjonalt

Her finner du oversikt over nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen.

FHI`s samlesider

Her finner du fakta, råd og tiltak om koronaviruset

Helsenorge om koronavirus

Her finner du informasjon om korona. Du kan også bruke chatten nederst på siden for å få svar på det du lurer på. Dersom du ikke får svar på spørsmålene dine, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

 

Les merFinn en ansatt
Navn Tittel Telefon

Barnehage

Anita Stenseth Barnehagelærer med spesialpedagogiske oppgaver 92019164
Cecilie Fossli Thomassen Avdelingsleder Bjørkeng oppvekstenter avd. barnehage 90815957
Ellinor Christensen Enhetsleder Heggelia/Noraførr barnehage 95870834
Inger Stenseth Enhetsleder Olsborg barnehage 93468896
Ingunn Nilsen Enhetsleder Andslimoen barnehage 92272977
Kristine Engvoll Avdelingsleder Mellombygd oppvekstsenter avd. barnehage 77832640
Liv-Solfrid Sandvoll Avdelingsleder Karlstad oppvekstsenter avd. barnehage 93468841

Barnevernet

Aud-Jorun Olsen Barnevernskonsulent 99376356
Camilla Helander Barnevernskonsulent 92409694
Jannicke Norman Barnevernskonsulent 41375780
Line Johansen Barnevernskonsulent 95797335
Maria Huske Michaelsen Isvik Barnevernskonsulent 46611165
Marit Vorhaug Gitlevaag Sekretær barnevernet 95037429
Marlene Larsen Barnevernskonsulent 99374057
Nadia Flage Barnevernskonsulent 99376230
Ragnhild Nilsen Barnevernskonsulent 94880199
Silje Gamst Barnevernskonsulent 46504490
Tone Strømholt Barnevernleder 99375516
Torunn Foshaug Barnevernskonsulent 92209379

Biblioteket

Marit Lund Myklevold Sekretær 77833890
Målselv Bibliotek 47712210
Rita Winter Kramvik Biblioteksjef 95929744
Øverbygd Bibliotek 47709824

Bo- og oppfølging

Andslimoen bofellesskap 91359773
Andslimoen avlastning 92272952
Lena Kristiansen Fagleder 45489511
Liss-Beate Kristiansen Fagleder 93285947
Maichen Jensen Enhetsleder Bo- og oppfølging 93023646
Minibo 90751594
Rita Fagerheim Avd.leder Øvre Moen miljøarbeidertjeneste 92272953
Tove Bakketun Avd.leder Andslimoen miljøarbeidertjeneste 92272951

Familieenheten

Kristine Lavik-Askim Avdelingsleder legetjenesten 45243173
Siv Hege Severi Enhetsleder Familieenheten 93468845

Fellestjenester

Bjørg Johansen Konsulent 93468890
Daniel Kristoffersen IKT-konsulent 90581904
Haakon Davidsen IKT-konsulent 45261532
Heidi Anita Hilmarsdotter Hansen Personalkonsulent 46502133
Ingvild B. Solvang Personalkonsulent 46502131
Karl Henning Aarøen Personalkonsulent 46502130
Lars Oddmund Sandvik Prosjektleder digitalisering 91113568
Ole Elias Røstvold IKT-konsulent 45511817
Rita Kristiansen Sekretær 46502154
Stein Erik Kristiansen IT-ansvarlig 91145159
Susanne Knoph Sekretær 45422240
Unni Dahl-Thorstensen Konsulent 45282533

Flyktningetjenesten

Anne Kathrine Vorhaug Miljøarbeider 45257177
Elin Slåli Teamkoordinator 46634918

Fysioterapitjenesten

Beate Tråsdahl Fysioterapeut 93468704
Inger Sæterhaug Leder Fysioterapitjenesten 93468703

Gimlehallen

Gunnar Helgesen Vaktmester 91374685
Jørn Alapnes Avdelingsleder 91374685

Helse

Trude Aadde Spesialsykepleier 45201392
Vivi Fjeldstad Kreftsykepleier 45201392

Helsestasjon

Britt Engseth Stangnes Leder Målselv helsestasjon 93468705
Marit Minkstuen Helsesykepleier 93468709
May Britt Ege Helsesykepleier 93468708
Nina Utby Helsesykepleier 93468710
Sissel Morfjord Helsesykepleier 93468707
Trine Hågbo Jordmor 92840415
Veronika Pettersen Fagerli Helsesykepleier 93468706

Hovedverneombud

Elsa Jorid Holsæter Hovedverneombud 97984927

Kommunepsykolog

Kristin Opheim Ølness Kommunepsykolog 45391325

Kultur og idrett

Asbjørg Utby Enhetsleder kultur og idrett 90207827
Mariann Torset Kulturskolelærer 90594969
Marit Fossen Konsulent 95802300
Marita Hagensen Ungdomsleder 45398077
Monica Karlstad Inspektør kulturskolen 97516123
Monica Renate Stenbakken Idrettskonsulent 45414571

Målselv Dagsenter

Atle Andreassen Daglig leder 48027274
BOA Sentralbord 92272997
BOA 1 90794106
BOA 2 90858994
Grete Minkstuen Miljøarbeider/Aktivitør 41638522
Ruben Kåre Nesvold Assistent BOA
Svein Karlsen 41687188

NAV

Knut Jarle Reiertsen Kst. enhetsleder 41574456
Trine Markhus Veileder Nav 55553333
Unni N Samuelsen Veileder Nav 55553333

Ordfører

Bengt-Magne Luneng Ordfører 40496970
Martin Nymo Varaordfører 90103998

Pleie og omsorg nedre

Caroline Nilssen Avd.leder Istind og Mauken 92272970
Jo Inge Fuglesteg Avd.leder Vassbruna og Sollitind 92272969
Laila Nordgård Sekretær 92272960
Lena Kvernvold Enhetsleder PRO Nedre 41362741
Nina Hansen Sekretær/ saksbehandler 92272959
PRO Nedre Sentralbord 77832700
Trine Lise Westgård Avdelingsleder hjemmesykepleien 92272962
Vigdis Løvheim Avd.leder Alappen og Mårtind 92272973

Pleie og omsorg øvre

Janne Dahlkvist Sekretær 92272955
Janne Karin Stenvold Avdelingsleder PRO øvre 94369800
PRO Øvre Øvre Sentralbord 77832800/ 92272955
Trine Bøe Enhetsleder PRO Øvre 90103827

Psykisk helse for barn og unge

Gunnhild Haugli Midtgård Miljøterapeut 95477115

Rus - og psykisk helsetjeneste

Ann Evy Karlsen Miljøterapeut 92209879
Elisabeth Michalsen Larsen Miljøterapeut 48174716
Knut Kvernvold Miljøterapeut 97526444
Laila Fredheim Miljøarbeider 93494889
May-Britt Voll Ruskonsulent 92266616
Mirja Päiviö Leder Rus-og psykisk helsetjeneste 41529699
Morten Nilsen Miljøarbeider 90196411
Vakant/vikar 92205602

Rådmann/Kommunalsjef

Elin Aas Kommunalsjef helse 92076940
Erik Myre Kommunalsjef oppvekst 41553373
Frode Skuggedal Rådmann 48044904

SFO

Frank Vidar Olsen SFO leder Olsborg skole 93468847
Grethe Stenersen SFO leder Mellembygd kultur- og oppvekstsenter 92272995
Jørn Uleberg SFO leder Bjørkeng oppvekstsenter 93468823
Kine Ingebrigtsen SFO leder Fagerlidal skole/ lokallagsleder Utdanningsforbundet 93468825
Stein Nilssen SFO leder Karlstad oppvekstsenter 93468838

Skole

Elin Gamst Inspektør Bardufoss ungdomsskole 93468870
Eva Rubbås-Risvik Enhetsleder/ Rektor Bjørkeng oppvekstsenter 99517093
Hilbjørg Fossbakk Rådgiver Bardufoss ungdomsskole 93468871
Iris Eriksen Inspektør Olsborg skole 93272822
Kari Alterskjær Enhetsleder/ Rektor Mellembygd kultur- og oppvekstsenter 99429769
Kenneth Angell Enhetsleder/ Rektor Karlstad oppvekstsenter 95107130
Lene Alsop Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet 91872025
Marte Alise Karlsen Enhetsleder/ Rektor Olsborg skole 95118078
Per Anders Siri Internatleder Sameskolen 90045673
Silje Krogstad Miljøterapeut Fagerlidal skole 90655260
Solveig Aarbogh Enhetsleder/ Rektor Bardufoss ungdomsskole 41448848
Tor Hågbo Enhetsleder/ Rektor Fagerlidal skole 95242120
Tove Fedje Utviklingsveileder barnehage og skole/Regionkontakt 99105090
Åse Elisabeth Sandvoll Melkild Inspektør Fagerlidal skole 93468826
Åse Merete Triumf-Andersen Enhetsleder/ Rektor Sameskolen 92051845

Stab

Ann-Eva Hanssen Personal- og organisasjonssjef 90033777
Janne Lena Solheim Langnes Prosjektleder Høgtun kulturklynge 91750294
Kjell Furu Næringssjef 90834160
Lars Asplund Sikkerhetsansvarlig 90588657
Pål Mathisen Økonomisjef 95843688
Vegard Bogstrand Prosjektleder digitalisering

Teknisk

Morten Tomter Enhetsleder Teknisk 93263906
Nora Østlund Raggan Økonomikonsulent, investering/innkjøp 41352072

Teknisk - Brann, redning og beredskap

Bardufoss Brannstasjon 77896660 / 97049618
Kjetil  Werner Fagerli Brannsjef 97975727
Stein-Harald Fagerli Feier 95110353
Thomas Karolius Brannmester 48218006
Øverbygd Brannstasjon 77892372

Teknisk - Byggforvaltning

Henrik Andresen Driftsleder 94133519
John Myrbakken Boligforvalter 95085634
Miriam Næve-Skarbø Arbeidsleder 48008660
Monarth Pedersen Vaktmester 40553797
Nijllas Asle Sara Byggdrifter - Sameskolen 95033570
Odd-Arne Solberg Prosjektleder 41386055
Ole Johnny Skogstad Vaktmester 97517470
Raymond Nikolaisen Vaktmester 41621462
Raymond Fredriksen Vaktmester 99228611
Veronica Nordli Arbeidsleder 46887550

Teknisk - Utvikling

Asle Lifjell Skogmester 46502146
Aud Nystad Rådgiver Areal 92633360
Ellen Torill Espnes Landbruksleder 90657310
Frode Løwø Skogbruksleder 41669735
Håvard Nuhtte Svendsen Sara Oppmålingsingeniør 45471455
Ketil Lyster Fagkonsulent landbruk 46502148
May Britt Fredheim Plansjef 46741922
Mette Pedersen Anfeltmo Fagkonsulent landbruk 46502149
Petter Klingenberg Byggesaksbehandler 46502145

Teknisk - VARV

Anne Vedøy Nordmo Prosjektleder 46502147
Arne Lange Konsulent 92460730
Arne Mortensen Fagarbeider 92690923
Erik Myrslett Rørlegger 40551991
Helge Gulbrandsen Driftsleder ARA 46502141
Jan-Erik Rognlund Systemansvarlig driftsovervåking VA 41380217
Jim Christoffer Nilsen VA-ingeniør 41380516
Karina Husby Konsulent/ Kommunale avgifter 91135403
Kenneth Lamo Driftsleder/rørlegger 46502138
Kris Zwolinski Spesialarbeider 99279677
Kurt Børre Hansen Fagarbeider 48174719
Lasse Bjørklund Fagarbeider 48508591
Marie Aslaksen Hansen VA-ingeniør 40554671
Odd Magne Rognlund Arbeidsleder 41366848
Ole-Willy Mo Fagarbeider 95281777
Per Arne Kristian Andreassen Rørlegger 46502139
Per Arne Vestheim Fagarbeider 91693201
Rikke Jensen Nyheim Driftsingeniør veg og nærmiljø 41369858
Steinar Haugli Fagarbeider 91126440
Svein Aasland Fagarbeider 90669224

Økonomi

Anne-Mette Sundheim Økonomikonsulent - faktura 46502151
Britt Inger Fagerli Konsulent - startlån, bostøtte og gjeldsrådgiving 46502159
Lene Lettrem Økonomikonsulent 45427777
Mona Strøm Pedersen Konsulent/lønnsansvarlig 46502135
Ninni Borch-Møller Konsulent/lønnsansvarlig 46502132
Randi Løvheim Skatteoppkrever 46502153
Tone Anita Thommesen Økonomikonsulent 46404218
Tove Granheim Økonomikonsulent, eiendomsskatt 46502157
Wenche Jakobsen Konsulent skatt 46502158

Øverbygd Legetjeneste

Katarina Øvergård Ask Avdelingsleder 40765890