Mål for DKSS

 • Formidling av profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet

 • Samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren

 • Tilbud av arrangementer og aktiviteter innenfor alle kunst- og kulturuttrykk: musikk, teater, dans, kino, kunst, forfattermøter og museumstilbud.

 • Eldre får et tilpasset kulturtilbud der de bor

Kriterier for midler til DKSS

 • Midlene skal i hovedsak benyttes til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet. Nyskaping og utvikling av tilbud skal prioriteres

 • Det oppfordres til samarbeid mellom kunstnere, kunst- og kulturinstitusjoner og andre kulturaktører lokalt og regionalt

 • Tilskuddet skal ikke komme til erstatning for kommunale tilskudd til eksisterende eller planlagte satsinger eller tiltak som allerede er sikret finansiering

 • Tiltakene skal komme alle eldre til gode. Det skal legges til rette for at hjemmeboendefår delta.

 • Tilbudet skal i all hovedsak foregå på institusjoner eller på andre møteplasser hvor de eldre samles.

 • Det gis ikke tilskudd til investeringer, utstyr, administrasjon, matservering eller kompetanseheving

 • Det skal ikke tas billettinntekter på arrangement som er finansiert med DKSS-midler

Årlig søknad

Målselv kommune mottar et visst beløp hvert år, etter søknad til Kultur i Troms.