Kulturklynga ligger på eiendommen Høgtun på Olsborg, og har siden oppstarten i april 2021 utviklet prosjektet og eiendommen for å kunne tilby lokaler til kreativ næring og kulturaktører i regionen, legge til rette for aktiviteter og være med å skape møteplasser for kulturaktører både innenfor det offentlige og i næringslivet, lag, foreninger og privatpersoner. 

Kulturklynga huser i tillegg fellesverkstedet Høgtun Makerspace som er ei forening for kunst- og håndverksutøvere, som holder til i kjelleren på Høgtun, og har korttids- og langtidsutleie av rom til overnatting i det som tidligere var internatet da Høgtun var videregående skole. 

Samfunnshuset leier ut lokaler til møter og trening, og har også et nydelig selskapslokale i peisestua. Dette kan man leie med og uten bevertning. 

Prosjektleder for kulturklynga kan nås på:

janne.langnes@malselv.kommune.no

91 75 02 94