• Kommunale eiendomsgebyr (eiendomsskatt, renovasjon, vann- og avløpsavgift) 
  • Kommunal SFO regninger
  • Kommunal barnehageregninger 
  • Kulturskoleregninger 
  • Kommunale husleier
  • Kommunale regninger fra helse- og omsorgstjenesten 
  • Diverse gebyrer/avgifter fra teknisk avdeling
  • I tillegg en del kommunale krav av mer tilfeldig art 

Ved feil på faktura kontakt leder for den enkelte tjeneste

Forfallsdatoer

Fakturaer for barnehage/SFO, helse/omsorgstjenester og husleie forfaller den 20. i måneden. 

Kommunale avgifter forfaller til betaling i 4 terminer per 2020:

1 termin          20.03.20         (vann/avløp/renovasjon/eiendomsskatt)

2 termin          20.06.20          (vann/avløp/renovasjon/eiendomsskatt)

3 termin          20.09.20          (vann/avløp/renovasjon/eiendomsskatt)

4 termin          20.12.20          (vann/avløp/renovasjon/eiendomsskatt)

 

Privat slam faktureres etterskuddsvis ved tømming. Forbruk av vann i året for de med vannmåler blir fakturert på egen faktura året etter.

Alle fakturaer vedr. eiendomsskatt, renovasjon, vann/avløp vil bli sendt til den som er eier / hjemmelshaver av eiendommen.

Dersom den originale fakturaen ikke blir betalt ved forfallsdato, påløper det forsinkelsesrente fra forfall. I tillegg påløper det lovbestemte inkassogebyrer for varsler som blir sendt ut.

Det er viktig å benytte den betalingsblanketten du har mottatt. Dette sikrer rask og sikker behandling av betalingen. Overhold betalingsfristen så slipper du flere renter og omkostninger. Ved annen betaling - husk kundenummer, eventuelt fakturanummer.

Hvis du har spørsmål om selve grunnlaget på fakturaen må du kontakte tjenesteyter (feks. barnehage, PRO, SFO osv). Vi oppfordrer alle som har betalingsproblemer i forbindelse med sine forpliktelser til kommunen om å ta kontakt så tidlig som mulig.

Avtalegiro og eFaktura
Kommunen har etablert ordning om bruk av avtalegiro og eFaktura for de fleste typer krav. Vi oppfordrer alle til å velge avtalegiro eller eFaktura som betalingsmåte.