Bygdeutviklingsmidler (lån og tilskudd)

Hva kan vi finansiere? 

  • Tilskudd til investeringer i produksjonsanlegg/driftsbygninger og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter 
  • Tilskudd til gjødsellager 
  • Tilskudd til investeringer i frukt- og bærdyrking 
  • Tilskudd til mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte 
  • Lån til investeringer på landbrukseiendommer, kjøp av eiendom og tilleggsareal 
  • Lån til generasjonsskifte ved familieoverdragelser gis normalt bare til personer under 35 år, samt i områder hvor bankene tilbyr dårlige vilkår for landbruk

Søknadskjema og mer informasjon finner dere på Innovasjon Norge.