Åpningstider

Alarmtelefonen er åpen fra kl. 15:00 - 08:00 (når barneverntjenesten har stengt).
I helger og på helligdager er Alarmtelefonen døgnåpen.

Det er gratis å ringe 116 111. 

Alarmtelefonen vil vurdere om det er behov for:

  • hjelp her og nå 
  • sende bekymringsmelding til barneverntjenesten der du bor 
  • ta kontakt med andre hjelpetjenester
  • gi råd om hvordan du kan få hjelp fra andre
Telefonen blir besvart av voksne som har lang erfaring i å hjelpe barn og unge.