Målselv kommune ønsker å bidra til at innbyggere som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner blir ivaretatt og anerkjent for arbeidet de har utført på Norges vegne.

Siden 1947 har ca 100.000 nordmenn tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Forskning viser at mange greier seg bra etter tjenesten. Noen vil likevel ha behov for oppfølging grunnet opplevelser og hendelser fra tjenesten.