Demens er en sykdom som gir store utfordringer og som har stor innvirkning på livet – både for den som får sykdommen og for de nærmeste.

På Målselvtunet sykehjem finner du en demenskoordinator og et demensteam, dette er sykepleiere med demens som fagområde og som kan bidra med følgende:

 • Gi informasjon i spørsmål om demens og om utviklingen av sykdommen
 • Gi støtte og veiledning til pårørende som trenger noen å snakke med
 • Gi råd om hvordan du kan gå fram for å få hjelp og støtte i din situasjon, enten som pårørende eller om du selv er rammet av demens
 • Informere om aktuelle hjelpetilbud og finne praktiske løsninger i hverdagen slik at det er mulig å bo hjemme så lenge det er forsvarlig
 • Komme på hjemmebesøk
 • Bistå fastlegene med utredningsarbeid

Hvem kan ta kontakt?

 • Personer som lurer på om de eller noen i familien har demens
 • Personer som har fått beskjed om at de har demens
 • Pårørende til personer med demens
 • Venner/bekjente av en med demenssykdom som har spørsmål og trenger veiledning om hvordan være en god støtte for den som er syk
 • Samarbeidspartnere

Du kan ta direkte kontakt på tlf  778 32547 eller 922 72974. Det er ikke nødvendig med vedtak eller henvisning.

Her finner du informasjon om demensteamet i Målselv kommune