Målselv kommune har et hukommelsesteam og et dagtilbud for personer med demens. 
Hukommelsesteam er et lavterskeltilbud som bidrar i utredningsarbeid og demenskartlegging i demensforløpet. Hukommelsesteam kan være støtte for deg som trenger informasjon, råd, veiledning og hjelp, eller bare noen å snakke med. 
Dagtilbud et tilbud for personer med demens som gir tilrettelagt aktivitet i hverdagen. Pasientene på dagtilbudet blir hentet av personalet og tilbys frokost og varm lunsj på dagen. 
 
Mer informasjon om demensteam og dagtilbud finnes i egne faner. 
 

Dagtilbud

For hjemmeboende personer med demenssykdom 
Bidrar til at brukeren kan ha en verdig og meningsfull hverdag tilpasset den enkeltes evne og interesse
Det må sendes søknad og plass tildeles etter vedtak.
Det er demenskoordinator/avdelingsleder ved Alappen/Mårtind som er ansvarlig for drift og vedtak for dagtilbud med godt samarbeid med hukommelsesteam.
Dagtilbudet går ut på miljøbehandling, en god hverdag, ulike aktiviteter, måltider, pårørende får avlastning på dagtid. 
Dersom du lurer på hva som innebærer i dette er det bare å ta kontakt ved spørsmål

Søknad om dagtilbud sendes til demenskoordinator per post eller over mail. Deretter gjøres det en saksutredning av hjemmesykepleien eller hukommelsesteamet.

Søknad ligger i vedlegg. 

Hukommelsesteam

Når er det aktuelt å ta kontakt?

 • Et lavterskeltilbud, dvs. at du trenger ingen henvisning eller diagnose, og det er gratis. Alle kan ta kontakt, uansett om du mistenker at du har demens selv, om du er pårørende, nabo eller en venn 
 • Når du trenger noen å snakke med
 • Når du føler deg alene om/med problemene
 • Når du har spørsmål om demens 
 • Dersom du eller noen du kjenner har det på følgende måte:
 • - Glemmer nylige hendelser
 • - gjentar historier 
 • - er forvirret i forhold tid og sted
 • - Har problemer med å kjenne igjen personer 
 • - glemmer innlærte ferdigheter 
 • - har fått endrende personlighetstrekk eller endret oppførsel
 • - har svekket dømmekraft
 • - har problemer med å klare seg selv i hverdagen 

Hvorfor er demensutredning så viktig? 

 • Utelukke andre sykdommer som har demenslignende symptomer 
 • Vurdering av medisiner 
 • legge til rette for hjemmesituasjon for personer med demens og pårørende 
 • sette i gang tiltak til riktig tid. Demens er en kronisk sykdom som utvikler seg over tid. Den kan ikke helbredes, men likevel er det mye som kan gjøres

Hva kan vi hjelpe med?

 • Samtale med bruker og pårørende
 • kartlegging og utredning, evt. hjelpe med henvisning til fastlege. 
 • Kartlegge behov for hjelp
 • Gi informasjon og kunnskap om sykdom
 • Gi støtte, veiledning, oppfølging til personer med demens og deres pårørende. Gjerne kom med konkrete ønsker på hva dere ønsker å få ut av samarbeid med demensteam
 • informere om hjelpemidler som kan støtte hukommelse og bidra til økt sikkerhet i hjemmet
 • Få info om hva dere som bruker og pårørende har behov for av hjelp fra kommunen og gi veiledning for søknad på tjenester
 • Være en demenskoordinator gjennom hele demensforløpet 

Hvem kan ta kontakt med oss?

 • Enkeltpersoner, pårørende og venner kan ta uforpliktende kontakt 
 • De som allerede har fått en demensdiagnose
 • Helsepersonell i kommunen
 • Fastleger

Pårørendeskolen i Målselv kommune

Kurs for pårørende til personer med demens - Høsten 2023
 
Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo i eget hjem eller på institusjon.
 
Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.
 
Kurset holdes over 4 antall samlinger fra kl. 17.30 til 20.30
på følgende datoer: 30/08, 07/09, 13/09 og 20/09                             
Kursavgift 200 kr, inkluderer kursmateriell og servering.
 
For nærmere opplysninger og påmelding, kontakt
Telefon: 922 72 974
Påmeldingsfrist: 15.08.23