Kulturprisen

Formålet med kulturprisen er å hjelpe fram kulturarbeidet i kommunen, og tjene som inspirasjon for enkeltpersoner eller organisasjoner som omfattes av det utvidede kulturbegrep.

Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner eller organisasjoner som har vist vedvarende evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats utover det vanlige, eller som har vist framifrå god skapende virksomhet. Til enkeltpersoner kan prisen vanligvis bare deles ut en gang.

Kulturprisen kan ikke gis til offentlige institusjoner eller organisasjoner som vesentlig finansierer sitt arbeid ved offentlig tjeneste, eller til enkeltpersoner i deres egenskap av offentlig ansatt.

Ildsjelprisen

Målselv kommunes ildsjelpris skal tjene følgende formål:

- Den skal være en inspirasjon, en takk og en anerkjennelse for personer som ved sitt engasjement og sin innsats for fellesskapets verdier gjør en fremragende jobb i det frivillige lags- og foreningsarbeidet.

Kulturpriskomitèen bestemmer hvem som får prisene.

Ungdommens kulturpris og Ungdommens inspirasjonspris

Her finner du Målselv kommunes retningslinjer for tildeling av Ungdommens Kulturpris og Ungdommens inspirasjonspris.