Hva gjør en støttekontakt/fritidskontakt?

Vi trenger støttekontakter/fritidskontakter som kan jobbe med mennesker med psykiske helseutfordringer, eller med fysiske eller psykiske funksjonshemninger. Våre tjenestemottakere er barn, ungdom og voksne/eldre med ulik grad av behov for tilrettelegging. 

 • Støttekontakten får timelønn på minimum (ut fra ansiennitet) kr 180,10 og utgiftsdekning på inntil kr 250,- pr. mnd 
 • Kjøregodtgjørelse i oppdraget dekkes ut fra kommunens regulativ ut fra tildelte kilometer.
 • Kjøregodtgjørelse til og fra tjenestemottaker dekkes i sin helhet etter statens satser
 • Arbeidstiden avtales med brukeren ut fra tildelte timer

Hvem kan bli støttekontakt/fritidskontakt?

 • Du må ha fylt 16 år
 • Du bør være sosialt engasjert, ha evne til å sette i gang aktiviteter og finne glede i å hjelpe andre mennesker 
 • Du bør være en god rollemodell, være trygg på deg selv og ha evnen til å samarbeide
 • Det er ingen krav til fagutdanning for å være støttekontakt/fritidskontakt, med det legges stor vekt på personlig egnethet 
 • Du kan være støttekontakt/fritidskontakt for flere personer
 • Førerkort er en fordel, men ikke noe krav 
 • Gode norskkunnskaper 

Politiattest kreves for alle nye støttekontakter.

Interesser, alder, kjønn og personlighet er viktig når vi prøver å koble riktig støttekontakt/fritidskontakt og deltaker sammen. Derfor vil vi gjerne vite mest mulig om hva du liker å gjøre. 

Å være støttekontakt/fritidskontakt er å regne som en jobb for kommunen, og alkohol/rusmidler skal ikke nytes i samvær med tjenestemottaker.

For å skape stabilitet for deltakeren, bør du kunne binde deg for minst 6 måneder. 

Slik søker du om å bli støttekontakt/fritidskontakt

Du sender inn en åpen søknad pr post eller mail til Koordinerende Enhet. I søknaden forteller du litt om deg selv:

 • Navn
 • Alder
 • Utdanning
 • Førerkort/disponerer bil
 • Arbeidserfaring
 • Fritidsinteresser
 • Hvilke brukere du helst vil jobbe med, f.eks barn, ungdom, eldre, funksjonshemmede, psykisk utviklingshemmede o.l

Hva skjer videre?

Hvis du er en av de støttekontaktene vi ser at vi har behov for, vil vi ta kontakt for å avtale et intervju. Når dette er gjennomført vil referanser bli sjekket og din personlige egnethet vurdert. Det vil variere hvor lang tid det tar før du får tilbud om oppdrag utfra kommunens behov og dine kriterier for å være støttekontakt. 

For støttekontakter

 • Dersom du er støttekontakt, må du fylle ut timelister
 • Timelisten kan du levere på kommunehuset Moen, sende pr post til Koordinerende Enhet, Mellombygdveien 216, 9321 Moen eller sendes på mail til: koordinerendeenhet@malselv.kommune.no