Helsestasjonsprogram

Kontakten med helsesykepleier og lege vil skje etter et fast anbefalt program (se skjema). Alle sped- og småbarn får tilbud om å følge dette programmet. Kontakten skjer stort sett individuelt, men det kan foregå i grupper også.

Helsestasjonsprogrammet

Alder

Undersøkelse/vaksinasjon

Utføres av:

06 uker

Vekt/hodemål, blikkontakt/smil, amming/annet, helsesjekk.

1. Rotarix dråpevaksine

Helsesykepleier og lege

03 mnd

Vekt/lengde, motorikk, kontakt, 1. Infanrix Hexa og Prevenar vaksine (Ett stikk i hvert lår).

2. Rotarix dråpevaksine

Helsesykepleier

04 mnd

Motorisk utvikling, gruppe.

Fysioterapeut

05 mnd

Vekt/lengde, kost, motorikk, 2. Infanrix Hexa og Prevenar vaksine (Ett stikk i hvert lår).

Helsesykepleier

06 mnd

Vekt/lengde, syn/hørsel, kost, motorikk, helsesjekk.

Helsesykepleier og lege

08 mnd

Vekt/lengde, syn/hørsel, motorikk, kost, Barnehage?

Helsesykepleier

10 mnd

Vekt/lengde, kost, motorikk.

Helsesykepleier

1 år

Vekt/lengde, kost, språk, helseundersøkelse, 3. Infanrix Hexa og Prevenar vaksine (Ett stikk i hvert lår).

Helsesykepleier og lege

15 mnd

Vekt/lengde, kost, motorikk, MMR-vaksine (Ett stikk)

Helsesykepleier

18 mnd

Vekt/lengde, kost motorikk.

Helsesykepleier

2 år

Vekt/lengde, kost, utvikling, stimuli, syn/hørsel, språk, legeundersøkelse.

Helsesykepleier og lege

4 år

Vekt/lengde, hørsel- og synstest, samtale, motorikk, språk.

Helsesykepleier

 

Rotarix=Dråpevaksine mot rotavirus.
Hexyon = difteri/stivkrampe/acellulær kikhoste, polio, hepatitt B og haemopilus influenzae type B-bakterie som ofte gir hjernehinnebetennelse.
Prevenar = vaksine mot pneumkokker.
MMR = meslinger/kusma/røde hunder.

Hjemmebesøk

Familier med nyfødt barn blir oppringt og gitt tilbud om hjemmebesøk av helsesykepleier 7-10 dager etter fødsel. Hjemmebesøk foretas også ved andre anledninger etter behov

Foresatte uten bil

Barn fra 0-16 år får gratis taxi til time hos helsesykepleier på helsestasjonen. Taxi bestilles på http://www.pasientreiser.no/ eller ringer 05515.
Alle nytilflyttede med barn, må gi beskjed til helsestasjon (ny eller gammel) om til-/ fraflyttingen – se lengre ned.

Angående til – og fraflytting

Foresatte må selv melde flytting til folkeregisteret. Samtidig må de gi beskjed til helsesykepleier på helsestasjon/skolehelsetjenesten om hvor de flytter og ny adresse.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har plikt til å føre journal med helseopplysninger. Dette skal bidra til en faglig forsvarlig oppfølging av barnet/eleven. Foresatte/eleven har som hovedregel rett til innsyn, samt kopi av journalen (må betales). Hovedregelen er at journalen skal overføres ved flytting til ny skolehelsetjeneste.

Helsetjenesten har plikt til å melde vaksinasjoner som er utført til det sentrale dataregisteret SYSVAK, utviklet av Statens helsetilsyn.

Nyttige videoer

Amming

https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/03-bft/felles-bft/informasjonsbrosjyrer-helsestasjon/forsidebilder-til-brosjyrer/bryst-er-best.jpg

Bryst er best

 

Tannhelse

Bilde av startsiden for filmen om tannhelse

Happy teeth

 

Motorisk utvikling

Bilderesultat for barns motoriske utvikling

Barns motoriske utvikling 0-15 måneder

 

Trygghet for babyen

Bilde fra film: i trygge hender

I trygge hender

 

Stine Sofies Stiftelse

Din fantastiske baby