Målselv kommune kan innvilge startlån til oppføring, kjøp og utbedring av bolig.
Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte.

Les mer på husbanken.no/startlaan/ Er du i målgruppen for startlån og tilskudd?

Søk lån og/eller tilskudd

Til kommunens intranett

Det finnes en egen side på husbanken.no for kommunene. Der finner du informasjon om startlån og tilskudd og en egen side for opplæring i den nye elektroniske søknaden. Dette kan være nyttig å gjøre tilgjengelig på kommunens intranett.

Startlån for kommune

Veiledning om nye elektronisk søknadsløsning for startlån og tilskudd

Du kan ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon.