Webmail (E-post)

Webmail for ansatte i skolen og MS 365-brukere (E-post for "skybrukere")

Kvalitetssystem Compilo (Rutiner, reglementer og melde avvik)
Noen nettlesere kan gi feilmelding om at "tilkoblingen er ikke helt sikker" - trykk da på knappen Avanserte og "Fortsett til s3.klos.no". Det er trygt å fortsette.

VISMA Ressursstyring Web (Turnus og vaktadministrasjon)

VISMA Meg selv (Lønnsslipp, registrere ferie, fravær, reiseregning og utlegg) 
(NB: Ved pålogging utenfor kommunens nettverk logger du på med ID-porten. Ved første gangs pålogging må du oppgi din jobb e-post (fornavn.etternavn@malselv.kommune.no). Ansatte i skolene kan ha @malselvskolen.no eller @sameskuvla.no. Kontakt din leder om du er usikker på hva din e-post adresse er.

 

 

IKT Helpdesk

Trenger du hjelp med PC, programmer og lignende? Send en detaljert beskrivelse av ditt problem på e-post til support@malselv.kommune.no 
 
Dersom du har et meget kritisk problem som det haster med å få løst, kan du ringe IKT Helpdesk på tlf. 484 03 444 (man-fre, kl 08:00-15:00).