Intranett (melde avvik, informasjon, rutiner og retningslinjer, tilganger til ulike fagsystemer, mail, MS 365)

VISMA Meg selv (Lønnsslipp, registrere ferie, fravær, reiseregning og utlegg) 

VISMA Ressursstyring
Resetting av passord

IKT Support 

Trenger du hjelp fra IKT-avdelingen? Gå til TopDesk
 
Dersom du har et meget kritisk problem som det haster med å få løst, kan du ringe IKT Helpdesk på tlf. 484 03 444 (man-fre, kl 08:00-15:00).