Intranett 

Webmail (E-post)

Webmail for ansatte i skolen og MS 365-brukere (E-post for "skybrukere")

Kvalitetssystem Compilo (Rutiner, reglementer og melde avvik)
Noen nettlesere kan gi feilmelding om at "tilkoblingen er ikke helt sikker" - trykk da på knappen Avanserte og "Fortsett til s3.klos.no". Det er trygt å fortsette.

VISMA Ressursstyring Web (Turnus og vaktadministrasjon)

VISMA Meg selv (Lønnsslipp, registrere ferie, fravær, reiseregning og utlegg) 
(NB: Ved pålogging utenfor kommunens nettverk logger du på med ID-porten. Ved første gangs pålogging må du oppgi din jobb e-post (fornavn.etternavn@malselv.kommune.no). Ansatte i skolene kan ha @malselvskolen.no eller @sameskuvla.no. Kontakt din leder om du er usikker på hva din e-post adresse er.

Hurtigveiledning fjerne og legge til ny tilknytning Visma Connect PDF document ODT document

 

IKT Helpdesk

Trenger du hjelp med PC, programmer og lignende? Send en detaljert beskrivelse av ditt problem på e-post til support@malselv.kommune.no 
 
Dersom du har et meget kritisk problem som det haster med å få løst, kan du ringe IKT Helpdesk på tlf. 484 03 444 (man-fre, kl 08:00-15:00).