Intranett (melde avvik, informasjon, rutiner og retningslinjer, tilganger til ulike fagsystemer, mail, MS 365)

VISMA Meg selv (Lønnsslipp, registrere ferie, fravær, reiseregning og utlegg) 

VISMA Ressursstyring
Resetting av passord

Websak+ / ACOS

IKT Support 

Trenger du hjelp fra IKT-avdelingen? Gå til TopDesk
 
Dersom du har et meget kritisk problem som det haster med å få løst, kan du ringe IKT Helpdesk på tlf. 484 03 444 (man-fre, kl 08:00-15:00).