Intranett (melde avvik, informasjon, rutiner og retningslinjer, tilganger til ulike fagsystemer, mail, MS 365)

VISMA Meg selv (Lønnsslipp, registrere ferie, fravær, reiseregning og utlegg) 

VISMA Ressursstyring
Resetting av passord

IKT Helpdesk

Trenger du hjelp med PC, programmer og lignende? Send en detaljert beskrivelse av ditt problem på e-post til support@malselv.kommune.no 
 
Dersom du har et meget kritisk problem som det haster med å få løst, kan du ringe IKT Helpdesk på tlf. 484 03 444 (man-fre, kl 08:00-15:00).