Styringsgruppe: Formannskap, hovedtillitsvalgt (HTV) hovedverneombud (HVO)

Prosjekteier / ansvarlig: Strategisk ledergruppe utvidet med økonomisjef og personal- og organisasjonssjef

Prosjektleder: Elin Aas, kommunalsjef for helse og omsorg

Prosessveileder: RO (Ressurssenter for omstilling i kommunene).

Prosjektgruppen består av:

 • Siv Hege Severi, enhetsleder Familieenheten
 • Maichen Jensen, enhetsleder Bo og oppfølging
 • Trine Bøe, enhetsleder PRO øvre
 • Lena Kvernvold, enhetsleder PRO nedre
 • Erik Myre, konst. rådmann
 • Pål Mathisen, Økonomisjef
 • Ann-Eva Hanssen, Personal- og organisasjonssjef
 • Lisbeth Larsen, HTV NSF
 • Lena Kristiansen, HTV FO
 • Linn Olsen, HTV Fagforbundet
 • Elsa Holsæther, Hovedverneombud
 • Per Ivar Klingenberg, leder Målselv eldreråd
 • Reidar Karlsen, varamedlem i rådet for likestilling for funksjonshemmede
 • Alf Øverli, medlem i rådet for likestilling for funksjonshemmede
 • Øyvind Johnsen, RO
 • Merete Postmyr, RO

Arbeidsgrupper: Se egen oversikt over arbeidsgruppene.