Søknadsfrist for ny skoleplass er 31.mai hvert år. Du kan også søke plass underveis i skoleåret. Alle søknader behandles kontinuerlig, og det kan skje opptak underveis i skoleåret om det er ledige plasser.

Undervisningen følger grunnskoleåret og koster 3200, - for ett skoleår. Elevavgift faktureres etterskuddsvis to gr.pr.år og på slutten av hvert semester.

Ohcanáigemearri ođđa skuvlasadjái lea miessemánu 31. beaivvi juohke jagi. Sáhtat máid ohcat saji dađistaga skuvlajagis jus fal leat rábas sajit.

Oahpahus čuovvu vuođđoskuvlajagi ja máksá 3200,- ovtta skuvlajahkái. Ohppiidrehket fakturerejuvvo maŋŋil guovtte geardde jahkái, juohke semestera loahpas.

Oza dás/Søk her:https://nomalselv.speedadmin.dk/tilmelding#/

 

 

Retningslinjer for kulturskolen i Målselv

Her finner du retningslinjene for kulturskolen i Målselv

Retningslinjer Kulturskolen i Målselv 23.pdf