FYSAK

FYSAK står for målbevisst bruk av fysisk aktivitet som en del av kommunens helsearbeid - både forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende. FYSAK er også en del av folkehelse- og frisklivsarbeidet i kommunen.

FYSAK Målselv

FYSAK Målselv er ei arbeidsgruppe som består av personer fra ulike geografiske områder i kommunen. Arbeidsgruppa koordinerer og driver bl.a «Til topps i Målselv» - og har et stort kontaktnett med løypevaktmestere.

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er en del av kommunens forebyggende helsearbeid – og gir tilbud om hjelp til å endre levevaner, primært innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Mange sykdommer og plager lar seg påvirke av livsstil, både som forebygging og behandling. 

Målgruppe: Alle som er i en situasjon hvor endring av livsstil kan være heldig. Livsstilsendring er gunstig bl.a. for høyt blodtrykk, diabetes, muskel- og skjelettlidelser, søvnproblemer, overvekt og lette psykiske lidelser.

Frisklivsresepten er ei henvisning til frisklivssentralen. Frisklivsresept kan skrives ut av lege, fysioterapeut, annet helsepersonell og NAV. Du kan også ta kontakt selv.

Hva gjør vi?
Når du får en resept tar du kontakt med frisklivssentralen for en helsesamtale. Her fokuserer vi på motivasjon, finner mål og legger en plan for de neste 12 ukene. Deretter følger du denne planen i 12 uker mens du får tilbud om å være med på gruppetrening og temakvelder. Det er også mulig å sette opp flere mellomsamtaler ved behov. Etter 12 uker tar vi en ny samtale der vi ser hvordan det har gått – samt legger en plan for veien videre. Forhåpentligvis er du klar for å fortsette med din nye livsstil på egen hånd.

Våre tilbud:
Helsesamtalen er individuell og bygger på prinsipper for motiverende intervju, en metode som er dokumentert å være effektiv for endring av vaner.

Gruppeaktivitet: Fysisk aktivitet i gruppe.Vi lærer å ha det gøy med kroppslig bevegelse og trening.

Temakvelder: Med jevne mellomrom tilbyr vi temakvelder med ulike tema, f.eks  rundt kosthold,  fysisk aktivitet, motivasjon og målsetting.

Søvnkurs: Gode råd for bedre søvn.

Kurs i depresjonsmestring(KiD-kurs) er et kurs hvor man jobber for å endre tanke- og handlingsmønsteret som vedlikeholder og forsterker nedstemtheten/depresjon.

Kurs i mestring av belastning(KiB-kurs) lærer kursdeltagerne å utvikle egen mestringsevne for å unngå stress. Målgruppen er personer som har behov for, og ønsker å utvikle sin evne til å mestre belastning i arbeids- og privatliv. Kurset er basert på kognitiv teori.

Midt-Troms Friluftsråd

Kommunen har i tillegg samarbeid med Midt-Troms Friluftsråd - og derigjennom kommer diverse tilbud om turer, kurs og de har turutstyr som f.eks båtkjele, bålpanne, tursag, kniver, lavvo o.l. til utlån. Utstyret kan lånes på biblioteket på Istindportalen.  Gjennom friluftsrådet er det også mulig å søke midler til utstyr eller arrangementer som har med aktivitet i friluft å gjøre.