Direktoratet for byggkvalitet har laget en brukervennlig veileder som hjelper deg å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad til kommunen din.

  1. Må du søke? Prøv veiviseren: Bygg uten å søke
  2. Hvor stort kan du bygge?
  3. Grad av utnytting
  4. Meldeskjema for bygning eller tiltak som er unntatt søkeplikt

For generell veiledning, se Direktoratet for byggkvalitet her .