For øvrig har de laget et utvalg av gratis maler og standardkontrakter. Eksempler er husleiekontrakt og melding om reklamasjon når man har leid en bolig med mangler. Ved hjelp av en dugnad så jobber de nå med å få disse oversatt til mange ulike språk. Husleiekontrakten er allerede oversatt til polsk, latvisk, russisk og fem andre språk. Et kortsiktig mål er å oversette alle maler til de femten mest utbredte språkene for innvandrere i Norge.
Med andre ord ønsker de å gjøre de fritt tilgjengelig for alle og enhver. De anser det sistnevnte som svært viktig, da det dessverre er mange ressurssvake og mennesker med minoritetsbakgrunn som blir overkjørt på leie- og boligmarkedet, hvilket de for øvrig har laget noen nyhetssaker om som kan leses på nettstedet: https://www.eiendomsrett.no/

Her er en lenke til hovedsiden for maler og kontrakter:
https://www.eiendomsrett.no/kontrakter/