Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. feb. 2024 kl. 11:07

Hovedopptak barnehage og SFO

1.mars er fristen for å søke om plass i barnehager og SFO i Målselv kommune.

Skolestruktur 2024

Oppdatert 26.februar

Lagt til to spørsmål og svar

 

Oppdatert 21.februar

Lagt til en høringsuttalelse

 

Oppdatert 19.februar

Lagt til en henvendelse under spørsmål og svar

Lagt til en høringsuttalelse

 

Oppdatert 14.februar

Lagt til to høringsuttalelser

 

Oppdatert 12.februar

Lagt til høringsuttalelse

 

Oppdatert 7.februar 

  • Vedtak fra kommunestyret 7.februar lagt til under egen overskrift lengre ned på denne siden
  • Høringsinnspill opprettet som egen underoverskrift og et innkommet høringsinnspill publisert
  • Innkommende spørsmål pr 7.2.24 opprettet i egen underoverskrift. 3 slike henvendelser publisert.

Merk også at høringsfrist er forlenget til 1.april 2024. 

 

Kommunestyret fattet 8.november 2023 vedtak i sak 120/23. Punkt 2:

Kommunedirektøren bes utarbeide faktagrunnlag for fremtidig skolestruktur i Målselv kommune. Faktagrunnlaget skal inneholde alternative løsninger knyttet til struktur og beskrive effekter av disse. Faktagrunnlaget sendes på høring og resultatet fra høringen legges fram for politisk behandling våren 2024

Denne samlesiden vil samle alle aktuelle dokumenter i den forbindelse. 

Under “aktuelle dokumenter” finnes alle politiske behandlinger med tilhørende faktagrunnlag

Under “om høringen” finner du høringsdokumentet i sin helhet og praktisk informasjon om hvordan du kan gi høringsinnspill. 

Under “faktablad skolestruktur” finner du enkeltdokumenter for hver skole

 

Vedtak kommunestyret 7.februar 2023 i sak 10/24

  1. Kommunestyret er opptatt av å få gode innspill og forslag på løsninger for økt kvalitet i Målselvskolen og rekruttering av kvalifisert personell. Kommunestyret ber derfor kommunedirektør fullføre høringsprosessen.
  2. For å sikre en god prosess for et best mulig kunnskapsgrunnlag, bes kommunedirektør om å utvide fristen for innspill til 1.april og at saken legges frem for kommunestyret i sammenheng med tilstandsrapport skole 2023.