Hva er akuttinnkvartering?

Akuttinnkvartering er et botilbud til asylsøkere. Som følge av krigen i Ukraina, oppretter Utlendingsdirektoratet (UDI) nå flere slike i Norge. Et av disse vil ligge i Målselv kommune (Målselvfossen feriesenter) og skal huse inntil  150 flyktninger, primært fra Ukraina. Flyktningene blir på innkvarteringen inntil de har fått tilbud om bosetting eller plass på asylmottak i en annen kommune

Hvem bor på akuttinnkvarteringen?

Akuttinnkvarteringen i Målselv vil hovedsakelig være for barn, kvinner og eldre mennesker fra Ukraina.  Flyktningene blir her inntil de har fått tilbud om bosetting eller plass på asylmottak i en annen kommune. 

Skal flyktningene bli værende i Målselv kommune lenge?

Dette er et akuttmottak drevet av staten, der flyktninger skal oppholde seg i perioden mens de venter på å få plass på asylmottak eller bli bosatt i kommuner over hele landet. Hvor lang tid dette tar, er vanskelig å forutsi nå, og vil dessuten kunne variere. Målselv kommune har vedtatt at vi kan bosette inntil 22 flyktninger i 2022, men går nå i dialog med IMDI om mulighet for å øke dette tallet. 

Hvem har ansvar for akuttinnkvarteringen?

Utlendingsdirektoratet (UDI) som har ansvaret for akuttinnkvarteringen. UDI har gitt Setermoen Mottak, ansvar for å drifte akuttinnkvarteringen. Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har ansvar for å bosette flyktningene i kommuner over hele landet. 

Hva har Målselv kommune ansvar for?

Utlendingsdirektoratet (UDI) og operatøren Setermoen Mottak har ansvar for akuttinnkvarteringen og flyktningene, men også Målselv kommune har noen ansvarsområder. Kommunen har blant annet ansvar for å gi helsetjenester, barnevernstjenester og grunnskoleopplæring til flyktningene. Avhengig av hvilket behov som finnes og hvor lenge flyktningene blir værende på akuttinnkvarteringen, vil kommunen ha ansvar for å gi barna barnehage- og skoletilbud. Planleggingen av dette er i gang. 

Hva kan jeg gjøre for å hjelpe flyktningene

På akuttinnkvarteringen vil flyktningene få husly, mat, klær, hygieneartikler, utstyr og penger. Om det blir behov og anledning for innbyggere i Målselv til å hjelpe til med utstyr og annet, må avgjøres av operatøren som drifter innkvarteringen. Denne teksten vil oppdateres når det er avklart. Lokale lag, foreninger og organisasjoner vil trolig kunne bidra med aktiviteter for flyktningene, se nedenfor.

Hvordan kan lokale lag , foreninger og organisasjoner bidra?

Lokale lag, foreninger og organisasjoner vil trolig kunne bidra med aktiviteter for flyktningene. Kommunen har tatt initiativ til dialog med de store organisasjonene i kommune for å klargjøre hva de kan bidra med, særlig innen idretts- og kulturaktiviteter barn og unge. Aktiviteter for flyktningene skal, ifølge informasjonen Målselv kommune har fått fra UDI, skje i dialog med operatøren som drifter akuttinnkvarteringen. Det skal inngås samarbeidsavtale med operatøren, blant annet for å sikre at UDIs krav til sikkerhet og personvern blir ivaretatt. Denne teksten vil oppdateres når operatøren har avklart hvordan dette skal foregå.