Løypekort

Målselv kommune benytter kortsalgtjenesten levert av Superinvite.
Løypekort kan kjøpes her: Kjøp løypekort

Løypekortet er personling (gjelder for fører av snøskuter)
Passasjerer trenger ikke løypekort.

Gebyrsatser for 2022

Snøscootergebyr for kommunale rekreasjonsløyper

Løypekort Priser inkl. MVA (25%)
Dagskort 150 + 15 kr i gebyr
Tredagerskort 300 + 21 kr i gebyr
Syvdagerskort 400 + 25 kr i gebyr
Sesongkort 500 + 29 kr i gebyr

Vår betalingsleverandør Superinvite tar et ekstra servicegebyr ved betaling. Dette er synlig i betalingslinken over.

 

Hva dekker gebyrene?

Gebyrene dekker de årlige driftsutgiftene kommunen har for rekreasjonsløypene.

Det innebærer blant annet synlig skilting og oppmerking, hogst av løypetrase, bygging av enkle bruer og tilrettelegging av parkeringsplasser.

 

 

Gi tilbakemelding på løypenettet

Tilbakemeldinger på løypenettet kan rapporteres til løypeansvarlige:

 • Løypeansvarlig løype 1-3:
  Øverbygd fjellredningsgruppe
  Tlf 915 93 395
 • Løypeansvarlig løype 4-6:
  UL Freidig
  Tlf 958 42 652

Varsom.no

Tenk sikkerhet, sjekk værmelding og varsom.no før du legger ut på tur!

Løypeinformasjon

Løypenavn                                Status  Beskrivelse Lengde km  Formål

LØYPE 1

Stengt

Starter ved Høgskardhus går via Høgskardet, stopper ved Sandelva

11.7

Rekreasjon

LØYPE 2
Sammenbindingstrasee mellom løype 1 og 3

Stengt

Sammenbinding mellom anleggsveien til Høgskardhusløypa. 

2.8

Rekreasjon

LØYPE 3
Svalheim - Moskanjavri

Stengt

Fra P-plass ved Svalheim via anleggsveien til Devddesjavri, rundt nordenden av vatnet gjennom Aslaksakrdet til samløpet mellom Rostadelva og Moskanelva og videre 100 meter fra Sørvestbredden av Moskanjavri. 

33.4

Rekreasjon

LØYPE 4
Rostadalen camping - Raselvneset - Tverrelva

Stengt

Løypestart ved Tverrelva, Rostadalen Camping og Raselvneset går via Lille Rostavatn og Rostaåsen.

Parkeringplass:

 • Tverrelva - kan brukes av alle

 • Raselvneset - er forbeholdt hytteeiere og fastboende​

 • Rostadalen camping er forbeholdt campingens gjester

11.0

Rekreasjon

LØYPE 5
Teltbekken - Storfjord kommune

Stengt

Starter ved Teltbekken går via Tverrelvdalen og Reiersdalen til kommunegrensen Storfjord

16.1

Rekreasjon

LØYPE 6
Tverrelvdalen - Balsfjord kommune

Stengt

Starter i Tverrelvdalen går via skaret mellom Doppartinden og Sothungaisi, stopper ved kommunegrensen Balsfjord.

8.1

Rekreasjon

Vurdering om åpning/stenging av løypene vil bli gjort fortløpende, sjekk alltid løypestatus på kommunens hjemmeside!