Løypekort

Målselv kommune benytter kortsalgtjenesten levert av Superinvite.
Løypekort kan kjøpes her:  https://www.superinvite.no/#/invitation/22d0c530efd7037118d2011a68444823 

Løypekortet er personlig (gjelder for fører av snøskuter)
Passasjerer trenger ikke løypekort.

NB! Datoen du oppgir ved registrering av 1-, 3- eller 7-dagerskort blir startdagen for kortet.

Gebyrsatser for 2024

Snøscootergebyr for kommunale rekreasjonsløyper

LøypekortPriser inkl. MVA (25%)
Dagskort172 + 16 kr i gebyr
Tredagerskort344 + 23 kr i gebyr
Syvdagerskort459 + 27 kr i gebyr
Sesongkort574+ 32 kr i gebyr

Vår betalingsleverandør Superinvite tar et ekstra servicegebyr ved betaling. Dette er synlig i betalingslinken over.

Hva dekker gebyrene?

Gebyrene dekker de årlige driftsutgiftene kommunen har for rekreasjonsløypene.

Det innebærer blant annet synlig skilting og oppmerking, hogst av løypetrase, bygging av enkle bruer og tilrettelegging av parkeringsplasser.

Kart over løypenett og parkeringsplasser

Her er kart over Løyper med tilhørende parkeringsplasser.

I tilegg kan du finne løypene på www.kommunekart.no ved å zoome inn og velge kartlag Snøskuter vedtatt.

Gi tilbakemelding på løypenettet

Tilbakemeldinger på løypenettet kan rapporteres til løypeansvarlige:

 • Løypeansvarlig løype 3 og 9:
  Indre Troms Løypelag 
  Tlf 902 02 047
 • Løypeansvarlig løype 4-7:
  UL Freidig
  Tlf 958 42 652
 • Løypeansvarlig løype 1-8:
  Kirkesdalen bygdelag
  Tlf 916 83 091

Varsom.no

Tenk sikkerhet, sjekk værmelding og varsom.no før du legger ut på tur!

Viktig informasjon - Forebyggende arbeid - snøskredulykker

Troms politidistrikt har utarbeidet følgende informasjon.

Løypeinformasjon

Løypenavn                               

Beskrivelse

Lengde km 

LØYPE 1

Høgskardhus - Sandelva

Starter ved Høgskardhus går via Høgskardet, stopper ved Sandelva

11.7

LØYPE 2
Sammenbindingstrasee mellom løype 1 og 3

Sammenbinding mellom anleggsveien til Høgskardhusløypa. ​

2.8

LØYPE 3
Svalheim - Moskanjavri

Fra P-plass ved Svalheim via anleggsveien til Devddesjavri, rundt nordenden av vatnet gjennom Aslaksakrdet til samløpet mellom Rostadelva og Moskanelva og videre 100 meter fra Sørvestbredden av Moskanjavri. 

33.4

LØYPE 4
Rostadalen camping - Raselvneset - Tverrelva

Løypestart ved Tverrelva, Rostadalen Camping og Raselvneset går via Lille Rostavatn og Rostaåsen.

 

Parkeringplass:

Tverrelva - kan brukes av alle

Raselvneset - er forbeholdt hytteeiere og fastboende​

Rostadalen camping er forbeholdt campingens gjester

11.0

LØYPE 5
Teltbekken - Storfjord kommune

Starter ved Teltbekken går via Tverrelvdalen og Reiersdalen til kommunegrensen Storfjord

16.1

LØYPE 6
Tverrelvdalen - Balsfjord kommune

Starter i Tverrelvdalen går via skaret mellom Doppartinden og Sothungaisi, stopper ved kommunegrensen Balsfjord.

8.1

LØYPE 7  

 Sammenbinding Rostaelva (parkering løype 4) – Dødesvatnet (løype 3 Sørdalen)                                                        

Starter i Tverrelvdalen ved parkering, og sammenbindes med løype 4. Går gjennom Sørdalen nesten frem til Dødesvatnet der løypa sammenbindes med løype 3.

 

10,8

LØYPE 8

Løype fra Sandelva (løype 1) til Bjørkmo (Kirkesdalen)

 

Løypa starter ved løype 1, og går frem til Lappskardvatna, og videre langs en skogsbilvei ned til Bjørkåsen og Bjørkmo.

 

19,6

LØYPE 9

Løypeavstikkere til vannene Aslatjavri og Gassavakkejavrrit.

 

Løypeavstikkere fra løype 3 frem til Aslatjavri og Gassavakkejavrrit. Løypen deler seg til hver side av vannet Aslatjavri, uten å møtes. Det samme gjelder løypen til vannet Gassavakkejavrrit.

 

9,5

Vurdering om åpning/stenging av løypene vil bli gjort fortløpende, sjekk alltid løypestatus på kommunens hjemmeside!