Målselv kommune har døgnbemannet vakttelefon for det kommunale vann- og avløpsnettet. Telefonnummeret er 928 61 911.

Vakthavende vil med bakgrunn i alvorlighetsgraden av hva som meldes, vurdere strakstiltak eller utsettelse til neste arbeidsdag.