Velkommen til jordmortjenesten i Målselv kommune.

Jordmortjenesten tilbyr svangerskapskontroller, samtaler, fødselsforberedende kurs og ammekurs i svangerskapet, samt hjemmebesøk etter fødsel. Når fast jordmor er tilbake i 2021, vil jordmortjenesten igjen kunne tilby etterkontroll med prevensjonsveiledning 6 uker etter fødsel.

Svangerskapsomsorgen skal fremme helse og forebygge sykdom hos den gravide og hos barnet i magen. Behovet for kontroller vil variere fra person til person. Mange vil kunne følge oppfølgingsplanen nedenfor, mens andre vil ha behov for tettere oppfølging.  

Gravide kan velge mellom å gå til jordmor, lege eller en kombinasjon

Første kontroll er i 8.-12. svangerskapsuke, på denne timen blir det blant annet bestilt blodprøver og ultralyd. Er det behov for time tidligere kan time bestilles når graviditeten er bekreftet.

Helsetjenesten i Målselv foreslår at du går til lege på første kontroll og i uke 28 og videre etter avtale. Lege og jordmor utfyller hverandre og samarbeider for et best mulig tilbud til den gravide.

Mer informasjon finner du her

Timebestilling hos jordmor

Timebestilling og andre henvendelser som ikke haster gjøres til helsestasjonen/jordmor. Du kan ringe direkte til jordmor på telefon 928 40 415.

Oppfølgingsplan for gravide

Ca UKE

          TIL

8-12

Jordmor eller lege

16

Jordmor

17-19

Ultralyd ved UNN

24

Jordmor eller lege

28

Jordmor eller lege

32

Jordmor eller lege

36

Jordmor eller lege

38

Jordmor eller lege

40

Jordmor eller lege

41-42

Trivselskontroll ved UNN

Akutte henvendelser gjøres til legevakt eller medisinsk nødtelefon, telefonnummer står lenger ned på siden.

Kontaktinformasjon

Jordmor Trine Hågbo                                     928 40 415

Legevakt dagtid, Målselv                               778 32 500

Legevakt, Bardu                                              116 117

Medisinsk nødtelefon                                    113

Fødeavdelingen UNN Tromsø                      776 26 470

Fødestua Finnsnes                                         778 71 490 /908 17 764

Fødeavdelingen UNN Narvik                        769 68 480