Velkommen til jordmortjenesten i Målselv kommune.

Jordmortjenesten tilbyr svangerskapskontroller, fødselsforberedende kurs, ammekurs, hjemmebesøk etter fødsel. og etterkontroller med prevensjonsveiledning og celleprøve. Du er også velkommen til samtale hvis du planleggger å bli gravid, har hatt en abort eller ønsker abort.

Jordmortjenesten i Målselv og Bardu samarbeider om Foreldrestøttekvelder som holdes hvert halvår, der tema er bekymringer i svangerskap, foredrerollen og tilknytning til den nyfødte, samt kjærlighetslivet som foreldre.

Hver tirsdag fra kl 9-12 er jordmor tilgjengelig for drop-in for de som er hjemme i foreldrepermisjon ved behov for samtale, ammeveiledning eller vektkontroll av barnet. Helsestasjonen er også åpen i samme tidsrom for sosialt treff for de som er hjemme i permisjon med barnet.

Gravide kan velge mellom å gå til jordmor, lege eller en kombinasjon

Første kontroll er i 6.-10. svangerskapsuke, på denne timen blir det blant annet bestilt blodprøver og ultralyd. Du kan også ta kontakt tidligere hvis du har behov for det.

Helsetjenesten i Målselv foreslår at du går til lege på første kontroll og i uke 28 og videre etter avtale. Lege og jordmor utfyller hverandre og samarbeider for et best mulig tilbud til den gravide.

Mer informasjon finner du her

Timebestilling hos jordmor

Timebestilling og andre henvendelser som ikke haster gjøres til helsestasjonen/jordmor. Du kan ringe direkte til jordmor på telefon 928 40 415.

Svangerskapsomsorgen skal fremme helse og forebygge sykdom hos den gravide og hos barnet i magen. Behovet for kontroller vil variere fra person til person. Mange vil kunne følge oppfølgingsplanen nedenfor, mens andre vil ha behov for tettere oppfølging.

Oppfølgingsplan for gravide

     UKE

          TIL

   6-10

   Jordmor/lege

   11-13

   Tidlig ultralyd ved UNN

   16

   Jordmor

   17-19

   Ultralyd ved UNN

   24

   Jordmor/lege

   28

   Lege

   32

   Jordmor/lege

   36

   Jordmor/lege

   38

   Jordmor/lege

   40

   Jordmor/lege

   41-42

   Trivselskontroll ved UNN

   1-3 d etter hjemkomst

   Hjemmebesøk av jordmor  

   7-10 d etter fødsel

   Hjemmebesøk av helsesykepleier

   6 uker etter fødsel

   Etterkontroll hos jordmor/lege

Akutte henvendelser gjøres til legevakt eller medisinsk nødtelefon, telefonnummer står lenger ned på siden.

Kontaktinformasjon

Jordmor Trine Hågbo                                     928 40 415

Legevakt dagtid, Målselv                               778 32 500

Legevakt, Bardu                                              116 117

Medisinsk nødtelefon                                    113

Fødeavdelingen UNN Tromsø                      776 26 470

Fødestua Finnsnes                                         778 71 490 /908 17 764

Fødeavdelingen UNN Narvik                        769 68 480