Velkommen til jordmortjenesten i Målselv kommune.

Jordmortjenesten tilbyr svangerskapskontroller, samtaler, fødselsforberedende kurs, følgetjeneste og barselsamtaler.

Svangerskapsomsorgen skal fremme helse og forebygge sykdom hos den gravide og hos barnet i magen. Behovet for kontroller vil variere, under er de anbefalte kontrollene skissert opp. Men en god del vil ha behov for tettere oppfølging. 

Gravide kan velge mellom å gå til jordmor, lege eller en kombinasjon

Første kontroll er i 8.-12. svangerskapsuke, på denne timen blir det blant annet bestilt blodprøver og ultralyd. Er det behov for time tidligere kan time bestilles når graviditeten er bekreftet. Helsetjenesten i Målselv foreslår at du går til lege på første kontroll og i uke 28 og videre etter avtale.

Mer informasjon finner du her.

Du bestiller selv time hos jordmor.

Timebestilling og andre henvendelser som ikke haster gjøres til en av våre helsesøstre (link). Mandag, torsdag eller annenhver fredag (partallsuke) kan disse gjøres direkte til jordmor på telefon 928 40 415.

Oppfølgingsplan for gravide

Ca UKE

          TIL

8-12

Jordmor eller lege

16

Jordmor

17-19

Ultralyd ved UNN

24

Jordmor eller lege

28

Jordmor eller lege

32

Jordmor eller lege

36

Jordmor eller lege

38

Jordmor eller lege

40

Jordmor eller lege

41-42

Trivselskontroll ved UNN

Akutte henvendelser gjøres til legevakt, direkte til vakthavende jordmor eller medisinsk nødtelefon, telefonnummer står lenger ned på siden.

Følgetjeneste for gravide.

Målselv og Bardu samarbeider om følgetjeneste. Det vil si at når en kvinne går i fødsel og har behov for jordmor kan hun ringe vakthavende jordmor. Dersom hun er usikker på hvem som har vakt kan hun ringe legevakta i Bardu på 116117, de vil ha oversikten. Dersom det ikke skulle være jordmor på vakt, har fødestua på Finnsnes ansvar for vårt distrikt.

Jordmor vakt/følgetjeneste

Gyri Olsen i Målselv (partallsuker): Tlf. 928 40 415,

Heidi Martinsen i Bardu (oddetallsuker): Tlf. 481 25 658         

Timebestilling jordmor:

Gjøres hos en av våre helsesykepleiere (link). Mandag, torsdag eller annenhver fredag (partallsuker) kan du ringe direkte til jordmor på tlf. 928 40 415