Søknad om TT-kort sendes til Målselv kommune, og vil bli behandlet fortløpende. Svar på søknad vil bli gitt innen ca. 4 uker og TT-kort vil bli sendt til bruker så snart søknad er behandlet og godkjent.

Brukergodkjenning varer normalt i to år. Brukere som har vært godkjent i mer enn 2 år, må sende inn ny søknad og legeerklæring. Brukere med varig godkjenning trenger ikke søke på nytt etter 2 år. Kommunene har ansvaret for å informere brukere som må søke på nytt ved tildelingens utløp.

NB! Dersom grunnlaget for brukergodkjenning bortfaller, må kommunen informeres om dette.

Søknadsskjema og informasjon finner du på lenkene under

Søknadsskjema TT-kort finner du her, eller ta kontakt med saksbehandler i Målselv kommune.

Informasjon om TT-kort (Tilrettelagt transport), samt "Ofte stilte spørsmål" finner du her.

 

Sjekk saldo på TT-kort

 

Reiseplanlegger

 

 

Klage på avslått søknad

Kommunene godkjenner brukere av transporttjenesten. Klage på vedtak skal sendes til den kommunen som har behandlet søknaden.

Mer informasjon

Har du spørsmål om brukergodkjenning, tar du kontakt med saksbehandler i kommunen.
Har du spørsmål om regelverk eller kriterier, tar du kontakt med fylkeskommunen på telefon 77 78 80 50.

NB! TT-kortet er personlig og kan ikke overdras til andre.
Kortets eier må være med på reiser som betales med TT-kort.