Formål i henhold til  vedtektene:

Målselv Boligstiftelse er en selveiende institusjon som er opprettet av Målselv kommune og har som formål å skaffe  boliger (eventuelt servicebygg) for tidsbegrenset utleie uten eget økonomisk formål.

Boligene skaffes ved oppføring eller erverv av boliger, og leies ut uten innskott eller lån fra leietakeren.

Boligen kan bare leies ut til eldre, funksjonshemmede, studenter/skoleelever, vanskeligstilt ungdom –herunder ungdom i etableringsfasen samt flyktninger/asylsøkere.

Styret i stiftelsen

 Styret velges av Målselv kommunestyre for fire år ad gangen og består av 6 medlemmer hvorav et medlem er representant for beboerne.

Stiftelsen eier 32 boenheter slik:

  •  Andslimoen bofellesskap: 4 leiligheter
  • Øvre Moen Bofellesskap:   4 leiligheter
  • Ekornlund eldreboliger: 7 leiligheter og 3 hybler
  • Bratta 6:  6 leiligheter hvorav 3 til leger.
  • Ekornveien: 5 leiligheter
  • Mellombygdveien 147: 2 leiligheter

Alle boenhetene disponeres av Målselv kommune og det er kommunen som foretar videre utleie av boenhetene i h.h.t  stiftelsens vedtekter og kommunale prosedyrer og regler for utleie.