Kommunedirektøren kan beslutte at beredskapsrådet skal etableres.

Beredskapsrådets oppgaver:

  • Inngå avtaler om samarbeid
  • Finne felles løsninger
  • Gi gjensidig informasjon om beredskapsforhold
  • Gi råd til besluttende myndighet på kommuneplan
  • Ta initiativ til beredskapsforberedelser

Kommunestyrets oppnevnte medlemmer til beredskapsrådet i møte 17.11.2011, sak 77/2011.