Lokalisering

Målselv kommune ønsker at alle som kan og har mulighet til det blir med på denne dugnadsinnsatsen – fremmedartsjakt, som vil foregå i og rundt Fagerfjell og Rundmo i første omgang. 

 

Kontaktinformasjon

De som ønsker å delta kan henvende seg til prosjektkoordinator Ketil Lyster på landbrukskontoret - på 46502148 /  ketil.lyster@malselv.kommune.no, eller kontaktperson Palmer Berntsen hos samarbeidspartner UL FREMSKRITT - på 90191505 / pberntsen@outlook.com. I tillegg deltar grunneiere og Midt-Troms Naturlag. Prosjektleder hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark er Cathrine Amundsen 77642031.

 

Premier

Premier gis til de som deltar i selv fremmedartsjakten. Verdi er inntil kr 500 per premie. Men det forutsetter at funnet (ny lokalitet) er blitt registrert i  www.artsobservasjoner.no. Funnet blir kontrollert før premie gis ut.