Frivilligsentralen i Målselv ble etablert 3. november 1998, og holder til i LHL Dagsenter på Bardufoss.

Frivilligsentralen skal være et knutepunkt for koordinering og tilrettelegging av frivillig innsats i Målselv kommune. Innsatsen skal være rettet mot de som ønsker og har behov for slik innsats, og skal være et supplement til kommunens profesjonelle tjenester.

Frivilligsentralen skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet.

Sentralen skal utvikles av menneskene som er knyttet til sentralen.

Sentralen skal være et kraftsenter og kontaktpunkt for mennesker, foreninger/lag og det offentlige.

Frivilligsentralen er et andelslag og eid av seks frivillige organisasjoner og Målselv kommune. Frivilligsentralen er en frittstående institusjon.