Hvordan går en fram?

En barnevernsak starter med at barnevernet får en melding om ett eller flere barn. Meldinger kan komme fra skoler, barnehager, og andre offentlige instanser, fra foreldrene eller andre private. Privatpersoner har moralsk, men ikke juridisk ansvar for å melde fra om omsorgssvikt.
Offentlige myndigheter og yrkesgrupper som politi, helsepersonell og tilsatte i skole og barnehage har et juridisk ansvar for å melde fra til barnevernet ved bekymring om barns omsorgssituasjon.

Hvor melder man?

Bekymringsmelding

 • Hvis du er bekymret for om et barn eller ungdom (0-18 år) får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet.
 • Din bekymringsmelding kan være viktig for barnet eller ungdommen det gjelder.
 • Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra.
 • Barnet eller ungdommen du er bekymret for, må bo i Målselv kommune.
 • Du kan melde bekymring skriftlig, per telefon, be om et møte, eller via digitalt skjema.
 • Du kan være anonym.

Årsaker til bekymring

De vanligste grunnene til at barn, unge eller voksne tar kontakt med barnevernet er:

 • vold eller overgrep mot barn eller mellom foreldre
 • problemer med rus eller alkohol
 • psykiske problemer
 • barn og ungdom som ikke får den oppfølgingen de bør ha.

Hvem kan melde fra til barnevernet?

Alle som er bekymret for et barn bør ta kontakt med barnevernet. 

Dette er de som oftest tar kontakt:

 • foreldre eller andre i familien
 • Barnet/ungdommen selv
 • skole eller barnehage
 • helsestasjon, sykehus eller lege
 • politiet
 • venner eller naboer

Du kan ringe mottakstelefonen for å drøfte anonymt, for veiledning eller for å avtale et møte.

Når du har sagt fra, er det barnevernets jobb og vurdere hvordan meldingen skal følges opp. 

Anonymitet

Det vil som regel være en fordel for barnevernet at navnet ditt og din relasjon til familien er kjent når de skal vurdere meldingen og eventuelt hjelpe den aktuelle familien.

Dersom du ønsker å være anonym må du sende bekymringsmeldingen som post eller ringe mottakstelefonen uten å oppgi navnet ditt. Det er viktig å merke seg at du ikke er anonym dersom du sender mail fra din egen mailadresse. Barneverntjenesten har ikke anledning til å endre eller anonymisere mottatt post/mail, meldingen i sin helhet blir lagt frem for familien.

Bekymringsmelding via digitalt skjema

Fyll ut skjema via lenkene nedenfor.

Nasjonal portal for bekymringsmelding (privatpersoner)

Nasjonal portal for bekymringsmelding (offentlig ansatt)

Meldingen kan oversendes barnevernet enten via telefon eller pr brev. Når barnevernet får inn en melding, blir denne grundig vurdert, for å se om det er grunnlag for å undersøke saken nærmere. Foreldrene er de første som blir kontaktet dersom saka skal undersøkes. Nedenfor finner du link til meldeskjema du kan skrive ut og sende oss.