Helsesykepleier for flyktninger jobber bl.a med:

  • Kartlegging av helse til alle flyktninger

  • Kartlegging av vaksinestatus

  • Vaksinere opp mot det norske vaksineprogrammet

  • Samarbeide med flere instanser

  • Helsestasjon for barn 0-4 år

  • Veiledning og råd angående helse

  • Smittevern

  • Oppfølgingssamtaler etter legebesøk

  • Undervisning om kvinnehelse

  • Undervisning til unge flyktninger om ungdomshelse