Barnehagene i kommunen har 6 planleggingsdager i året, barnehagene er stengt disse dagene.

  • 18.august
  • 19.august
  • 14.november
  • 19.mai
  • 30.mai
  • Åpen dato våren 2023, den enkelte barnehage setter datoen.