Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
12. mai 2021 kl. 08:29

Korona informasjon for Målselv kommune

Nyhetsarkiv om korona

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL

Formålet med SMIL-midlene er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet til jordbruket, samt redusere forurensingen fra jordbruket, utover det som er forventet gjennom vanlig jordbruksdrift. 

Strategi og retningslinjer for bruk av midlene

Kommunen har i samarbeid med faglagene i landbruket utarbeid strategier for bruk av SMIL-midlene og for perioden 2017 - 2020 skal følgende prioriteres:

1. Planlegging og tilretteleggingsprosjekter

 • Planlegging, organisering og prosjektarbeid
 • forprosjekter

2. Kulturlandskapstiltak

 • ta i bruk gammel kulturmark
 • tilrettelegge for allmennheten
 • sikre/øke biologisk mangfold
 • ivareta kulturminner og kulturmiljøer inkludert restaurering av freda og verneverdige bygninger

3. Forurensningstiltak

 • utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg
 • fangdammer, andre økologiske rensetiltak og miljøplantinger
 • tiltak som reduserer risiko for tap av plantevernmidler
 • legge om fra drift med åpen åker til mer miljøvennlig og ekstensiv planteproduksjon på spesielt erosjonsutsatte arealer
 • særskilte bygningsmessige miljøtiltak i eller i tilknytning til eksisterende driftsbygning eller driftsopplegg

Søknadsfrist 1. juni.

Hvordan søke?

Søknadsskjema, forskrift og mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratets nettside.

 

 

 

 • Skjema
 • Dokumenter
 • Lenker

Kontakt

Postadresse: Målselv kommune
Mellombygdveien 216
9321 Moen

postmottak@malselv.kommune.no

Rådgiver landbruk: Ketil Lyster
Tlf: 46 50 21 48

epost: ketil.lyster@malselv.kommune.no

 

Rådgiver landbruk: Mette Pedersen Anfeltmo
Tlf: 46 50 21 49

epost: mette.anfeltmo@malselv.kommune.no

 

Jordbruksleder: Ellen Espnes
Tlf: 90 65 73 10

epost: ellen.espnes@malselv.kommune.no

Sist oppdatert 05. mars 2021